PSYKOLOGI, SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI

Artikkelserier knyttet til fagområdene psykologi, sosiologi og antropologi. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Psykologi, sosiologi og antropologi

    Barneoppdragelse

En serie hvor vi går igjennom hvordan vi bør gå frem for å gi vårt en god barneoppdragelse slik at de blir istand til å overleve og nå sine mål i voksen alder.

Antall artikler: 16 artikler


    Barnets utvikling

En gjennomgang av barnets utvikling fra unnfangelse og gjennom oppveksten.

Antall artikler: 27 artikler


    Behov

Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?

Antall artikler: 7 artikler


    Emosjoner (følelser)

I denne artikkelserien lærer du hva en følelse er, hvilke vi har og hvordan disse påvirker oss og våre handlinger.

Antall artikler: 7 artikler


    Genetikk

En gjennomgang av hvordan våre gener påvirker vårt utseende og atferd.

Antall artikler: 26 artikler


    Holdninger

Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem?

Antall artikler: 10 artikler


    Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 11 artikler


    Kunnskap

Hva er kunnskap, også kalt kompetanse og erfaringer? Vi går her igjennom begrepet og ser på hvordan kompetanse oppstår og brukes.

Antall artikler: 32 artikler


    Læring

Hva er læring og hvordan lærer vi? I denne artikkelserien går vi igjennom nettopp dette. Samtidig som vi presenterer de teoriene som idag finnes omkring læring og hvordan vi kan bruke disse teoriene og modellen i praksis. Kjernekunnskap for svært mange fagområder.

Antall artikler: 44 artikler


    Menneskelig atferd

En gjennomgang av hva som skaper og påvirker all menneskelig atferd.

Antall artikler: 10 artikler


    Menneskelig modning og atferd

Modningsprosessen viser hvordan vår personlighet, holdninger, vaner og følelseliv utvikles fra vi er født og hvordan den påvirker vår atferd.

Antall artikler: 14 artikler


    Motivasjon

Hva er motivasjon, hva motiverer oss og hvilken betydning har motivasjonen for vår atferd. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene, samtidig som vi går igjennom de motivasjons teoriene og modellene som finnes.

Antall artikler: 29 artikler


    Persepsjon

Hva er persepsjon, hvordan påvirker persepsjonsprosessen måten vi treffer våre beslutninger og hvordan kan vi kontrollere denne prosessen?

Antall artikler: 14 artikler


    Personlighet

Hva er personlighet, hva skaper den, hva består den av og hvilken betydning har den for vår atferd? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 11 artikler


    Religion

En gjennomgang av de fire store verdensreligionene og hvordan religionene påvirker folks atferd i ulike sammenheng og hvordan vi må ta hensyn til disse religionen for å lykkes med næringsvirksomhet.

Antall artikler: 8 artikler


    Samfunnsutvikling

En gjennomgang av hvordan samfunnet har utviklet seg de siste 10.000 årene og hva som driver denne utviklingen.

Antall artikler: 12 artikler


    Sansene

En artikkelserie som tar for seg sansene våre og betydningen av dem for vår virkelighetoppfattelse. Selve grunnlaget for vår persepsjon.

Antall artikler: 7 artikler


    Sosialiseringsprosessen

En artikkelserie som tar for seg sosialiseringsprosessen – fra A til Å

Antall artikler: 20 artikler


    Tankene

En artikkelserie som tar for seg tankene våre, hva som skaper dem, hvordan vi tolker dem og buker dem i salg, markedsføring og ledelse.

Antall artikler: 11 artikler