PSYKOLOGI, SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdene psykologi, sosiologi og antropologi.
Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Psykologi, sosiologi og antropologi

/wp-content/uploads/behovsanalyse-300x200.jpg

Behov

Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?


/wp-content/uploads/2004/08/holdninger-300x188.jpg

Holdninger

Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem?


/wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/kunnskapsledelse.jpg

Kunnskap

Hva er kunnskap, også kalt kompetanse og erfaringer? Vi går her igjennom begrepet og ser på hvordan kompetanse oppstår og brukes.


/wp-content/uploads/learing-300x168.jpg

Læring

Hva er læring og hvordan lærer vi? I denne artikkelserien går vi igjennom nettopp dette. Samtidig som vi presenterer de teoriene som idag finnes omkring læring og hvordan vi kan bruke disse teoriene og modellen i praksis. Kjernekunnskap for svært mange fagområder.


/wp-content/uploads/motivasjon1-300x200.jpg

Motivasjon

Hva er motivasjon, hva motiverer oss og hvilken betydning har motivasjonen for vår atferd. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene, samtidig som vi går igjennom de motivasjons teoriene og modellene som finnes.


/wp-content/uploads/persepsjon-kognisjon-motori-300x171.jpg

Persepsjon

Hva er persepsjon, hvordan påvirker persepsjonsprosessen måten vi treffer våre beslutninger og hvordan kan vi kontrollere denne prosessen?


/wp-content/uploads/interaktiv-personlighet-300x184.gif

Personlighet

Hva er personlighet, hva skaper den, hva består den av og hvilken betydning har den for vår atferd? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/2004/08/kultur-300x159.jpg

Psyko-sosial påvirkning

Psyko-sosial påvirkning er en samlebetegnelse for alle arvelige og psykologiske forhold og hvordan disse blir formet gjennom sosialiseringsprosessen, læring og modning.


wp-content/uploads/kristendom-300x199.jpg

Religion

En gjennomgang av de fire store verdensreligionene og hvordan religionene påvirker folks atferd i ulike sammenheng og hvordan vi må ta hensyn til disse religionen for å lykkes med næringsvirksomhet.


/wp-content/uploads/sanser-300x199.jpg

Sansene

En artikkelserie som tar for seg sansene våre og betydningen av dem for vår virkelighetoppfattelse. Selve grunnlaget for vår persepsjon.


/wp-content/uploads/sosialisering-300x168.jpg

Sosialiseringsprosessen

En artikkelserie som tar for seg sosialiseringsprosessen – fra A til Å


/wp-content/uploads/tankene-300x200.jpg

Tankene

En artikkelserie som tar for seg tankene våre, hva som skaper dem, hvordan vi tolker dem og buker dem i salg, markedsføring og ledelse.