Kundeverdianalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Før du tenker på hvilken kundestrategi virksomheten skal velge, bør du først stille deg selv følgende grunnleggende spørsmål:

– HAR VERDITILBUDET TILSTREKKELIGE KUNDEVERDIER SOM ER VIKTIGE I FORHOLD TIL KONKURRENTENES VERDITILBUD?

Her gjelder hovedregelen:

”HOLDER IKKE VERDITILBUDET MÅL I KUNDENES ØYNE HAR DET INGEN HENSIKT Å TA I BRUK MARKEDSKOMMUNIKASJON FOR Å LØSE VIRKSOMHETENS KOMMUNIKASJONSOPPGAVER”.

For å avgjøre om verditilbudet holder mål i kundenes øyne må vi først kartlegge hvilke evaluerings- og beslutningskriterier, også kalt kundeverier, som er viktige for målgruppen når de skal kjøpe eller bruke dette verditilbudet. Deretter må vi kartlegge hvor dyktig virksomheten og konkurrentene er på disse kriteriene for å avgjøre om virksomheten er dyktig nok på mange nok viktige beslutningskriterier til at kundene vil ende opp med å velge virksomhetens verditilbud.

For å avgjøre om verditilbudet holder mål og har tilstrekkelig konkurransekraft til at det kan hevde seg i konkurransen med konkurrentenes verditilbud, må vi kartlegge hvilke kundeverdier virksomhetens verditilbud har i forhold til sine konkurrenter.

Med kundeverdi menes:

”ALT KUNDEN LEGGER VEKT PÅ FØR, UNDER OG ETTER KJØPET AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE (PÅ ET PSYKOLOGISK, SOSIALT OG FUNKSJONELT NIVÅ)”

En kundeverdi er med andre ord:

”ALLE MATERIELLE OG IKKE-MATERIELLE EGENSKAPER, FORDELER, ASSOSIASJONER, HOLDNINGER OG META-VERDIER VED ET VERDITILBUD (PRODUKT/TJENESTE) EN KUNDE VEKTLEGGER I SIN VURDERING AV VERDITILBUDET”

Disse kundeverdiene skapes av de klassiske konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har til rådighet og som denne boken omhandler.

For å avdekke hvilke kundeverdier et verditilbud har og avgjøre hvor viktige disse kundverdiene er for kunden må vi gjennomføre en kundeverdianalyse.

Med kundeverdianalyse menes:

”EN SAMMENLIGNING AV VIRKSOMHETENS OG KONKURRENTENES VERDITILBUD, HVOR VI SER PÅ HVILKE VERDIER PÅ ET FYSIOLOGISK-, PSYKOLOGISK- OG SOSIALT NIVÅ VERDILBUDENE GIR KUNDEN I FORHOLD TIL RESSURSBRUKEN (KOSTNADENE KNYTTET TIL Å SKAPE VERDITILBUDET)”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg