Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Holder verditilbudet mål?

Før du tenker på hvilken kundestrategi virksomheten skal velge, bør du først stille deg selv følgende grunnleggende spørsmål:

– HAR VERDITILBUDET TILSTREKKELIGE KUNDEVERDIER SOM ER VIKTIGE I FORHOLD TIL KONKURRENTENES VERDITILBUD?

Med verditilbud menes:

“Alt som kunden oppfatter som verdi når de skal vurdere, kjøpe og bruke produktet eller tjenesten”

Her gjelder hovedregelen:

”HOLDER IKKE VERDITILBUDET MÅL I KUNDENES ØYNE HAR DET INGEN HENSIKT Å TA I BRUK MARKEDSKOMMUNIKASJON FOR Å LØSE VIRKSOMHETENS KOMMUNIKASJONSOPPGAVER”.

For å avgjøre om verditilbudet holder mål i kundenes øyne må vi først kartlegge hvilke evaluerings- og beslutningskriterier, også kalt kundeverdier, kundene vektlegger når de skal kjøpe eller bruke dette produktet/tjenesten. Deretter må vi kartlegge hvor dyktig virksomheten og konkurrentene er på disse kriteriene for å avgjøre om virksomheten er dyktig nok på mange nok viktige beslutningskriterier til at kundene vil ende opp med å velge virksomhetens verditilbud.


Kundeverdier

For å avgjøre om verditilbudet holder mål og har tilstrekkelig konkurransekraft til at det kan hevde seg i konkurransen med konkurrentenes verditilbud, må vi kartlegge hvilke kundeverdier virksomhetens verditilbud har i forhold til sine konkurrenter og hvor dyktige virksomheten er på de kundeverdiene som er viktige for kunden.

Med kundeverdi menes:

”ALT KUNDEN LEGGER VEKT PÅ FØR, UNDER OG ETTER KJØPET AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE (PÅ ET PSYKOLOGISK, SOSIALT OG FUNKSJONELT NIVÅ)”

En kundeverdi er med andre ord:

”ALLE MATERIELLE OG IKKE-MATERIELLE EGENSKAPER, FORDELER, ASSOSIASJONER, HOLDNINGER OG META-VERDIER VED ET VERDITILBUD (PRODUKT/TJENESTE) EN KUNDE VEKTLEGGER I SIN VURDERING AV VERDITILBUDET”

Kundeverdiene til et verditilbud skapes av de klassiske konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har til rådighet i sin markedsførings-miks. Dette er de såkalte 5 – P`er:

  1. Product (Produktet, tjenesten, systemet)
  2. Price (Pris, rabatt, betalingsform og betingelser)
  3. Place (Distribusjon, tilgjengelighet, beliggenhet, åpningstider osv)
  4. Promotion (markedskommunikasjon)
  5. People (De ansatte på alle nivåer, kundebehandling, holdninger, verdier, servicegrad osv)

Skal kundeverdi analysen gi et korrekt bilde av situasjonen, må den involvere alle kundeverdi kriterier på et funksjonelt, psykografisk og sosio-kulturelt nivå.

For å avdekke hvilke kundeverdier et verditilbud har og hvor viktige disse kundverdiene er for kunden må vi gjennomføre en kundeverdianalyse.

Kundeverdianalyse

Med kundeverdianalyse menes:

”EN SAMMENLIGNING AV VIRKSOMHETENS OG KONKURRENTENES VERDITILBUD, HVOR VI SER PÅ HVILKE VERDIER PÅ ET FYSIOLOGISK-, PSYKOLOGISK- OG SOSIALT NIVÅ VERDILBUDENE GIR KUNDEN I FORHOLD TIL RESSURSBRUKEN (KOSTNADENE KNYTTET TIL Å SKAPE VERDITILBUDET)”

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss