Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes mange gode grunner for hvorfor en bedrift bør velge å gå over til å bli en virtuell organisasjon eller lage virtuelle team innen en fysisk permanent organisasjon.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på følgende fordeler en virtuell organisasjon og virtuelle team har i forhold til en tradisjonell organisasjon og tradisjonelle prosjekt:

 • Økt fleksibilitet
 • Kompetanse optimalisering
 • Bedre tidsutnyttelse
 • Enklere rekruttering
 • Kostnadsbesparelser
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Muliggjør at flere kommer tilbake i jobb på deltid
 • Økt trivsel i enkelte situasjoner
 • Gjør virksomheten til en mer attraktiv arbeidsplass
 • Hurtig ekspansjon og vekst
 • Øker virksomhetens konkurransekraft

Økt fleksibilitet

Ønske om å oppnå økt fleksibilitet er en av de vanligste grunnene for hvorfor mange velger å etablere virtuelle organisasjoner og setter sammen team i en fysisk organisasjon.

Ved at virksomheten raskt kan skaffe seg og kvitte seg med kapasitet (ansatte) i takt med at etterspørselen etter deres kompetanse går opp eller ned, ved å etablere virtuelle team er dette løsningen for svært mange. Endrer markedet seg kan virksomheten raskt sette sammen nye tam med forskjellige mennesker fra flere forskjellige avdelinger og fagområder for å skaffe seg den kompetansen og erfaringen virksomheten trenger for å håndtere en utfordring eller krise. Dette er en av de tørste fordelene virtuelle organisasjoner og virtuelle team gir.

Mange bedrifter har hatt suksess med å etablere en semi-virtuell organisasjon, hvor medarbeiderne har en fast kontorplass, men de kan også velge om de ønsker å gjøre jobben fra sitt hjemmekontor. Ved at medarbeideren kan velge om de ønsker å reise på jobben eller jobbe hjemmenfra øker bedriftens sin fleksibilitet spesielt i forbindelse med sykdom og ferieavvikling.

Foruten å øke bedriftens fleksibilitet øker hjemmekontoret også de ansattes fleksibilitet, da de kan være hjemme og samtidig gjøre jobben sin. Istedenfor å ringe og si at de ikke kan komme på jobben fordi de har et sykt barn, kan de nå jobbe fra sitt hjemmekontor og samtidig se til sitt syke barn. Riktignok får de ikke konsentrert seg 100% om jobben p.g.a. det syke barnet, men jobben trenger på sin side ikke å leie inn en vikar og hvis den ansatte jobber litt lengre enn vanlig kontortid p.g.a. avbruddene knyttet til barnets sykdom, får de gjort jobben ferdig før de tar kvelden. På denne måten taper ingen. Det blir heller en «vinn-vinn» situasjon for både bedriften og de ansatte.

Å gi de ansatte mulighet til å jobbe fra hjemmekontor gjør bedriften mer fleksibel ved at bedriften ikke lengre blir låst til kontortiden og de ansattes fysiske tilstedeværelse på jobben.

Kompetanse optimalisering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.