Analyseteknikker for dataanalysen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler om Dataanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter at du har gjort forarbeidet for dataanalysen, slik vi har beskrevet i de foregående artiklene er det på tide å velge hvilke analyser vi skal gjennomføre for å analysere dataene vi har samlet inn.

Valget av analyseteknikker er selvfølgelig avhengig av problemstillingen og datainnsamlingmetoden vi har valgt. Samt om vi har å gjøre med kvantitative eller kvalitative data og variablene sine målenivå.

Det store mangfoldet av analyseteknikker som finnes for dataanalysen kan grupperes i følgende kategorier:

Til hver av disse kategoriene har vi utviklet en egen artikkelserie som tar for seg de mest sentrale analyseteknikkene i kategorien. Klikk på den kategorien du ønsker nærmere informasjon om.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Dataanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Synkron- eller diakron analyse?Hypoteseprøving >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Dataanalyse
  • Arbeidsmodell for dataanalysen
  • Den analytiske vitenskaplige metode
  • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
  • Inndelingskriverier for dataanalysen
  • Antall kategorier (dataanalyse)
  • Protokoll, ordningsobservatorer og notasjon
  • Synkron- eller diakron analyse?
  • Analyseteknikker for dataanalysen
  • Hypoteseprøving