Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En fokusering strategi, også kalt konsentrering strategi, er 1 av 3 av Porters generiske konkurrentstrategier

Fokusering vil si å velge en nisjestrategi hvor virksomheten ønsker å oppnå varige konkurransefortrinn gjennom å konsentrerer seg om:

EN ELLER NOEN FÅ UNHETSDRIVERE FOR KUNDEN.

Konsentrering- eller fokusstrategier vil si at virksomheten tar sikte på å oppnå konkurransefortrinn gjennom å konsentrere seg om en nisje i markedet hvor de kan bli kostnadsleder eller differensiere seg fra konkurrentene på viktige kundeverdier.

porter-strategi

Fokus på en bestemt kjøpergruppe, en del av produktutvalget eller et geografisk marked er eksempler på fokusstrategier. Viktige stikkord i en nisjestrategi er:

  • Segmentering
  • Betjene en bestemt målgruppe så godt som mulig
  • Effektiv betjening av målgruppen
  • Differensiering og lav kostnad

En fokusert strategi gir ledelsen mulighet til å være differensiert, men samtidig også ha mulighet til en lavkost posisjon eller begge deler, men mot en bestemt gruppe i markedet ikke markedet som helhet.

Gevinsten blir:

VIRKSOMHETEN KAN ENKLERE TJENE PENGER ENN GJENNOMSNITTET I BRANSJEN.

Fokuseringen kan være definert ut fra forskjellige kriterier: geografisk, inntektsmessig eller annet. Ved å konsentrere seg om en smal kundegruppe, kan man betjene denne bedre enn de virksomhetene som satser på et bredt marked. Ofte er også fortjenestemulighetene større i små markeder, fordi de store virksomhetene ofte ikke bryr seg om å gå inn i dem.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.