Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler om Forretningsstrategi

    Denne artikkelen er del 13 av 21 artikler om Konkurransefortrinn

    Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler om Konkurrent

En fokusering strategi, også kalt konsentrering strategi, er 1 av 3 av Porters generiske konkurrentstrategier

Fokusering vil si å velge en nisjestrategi hvor virksomheten ønsker å oppnå varige konkurransefortrinn gjennom å konsentrerer seg om:

EN ELLER NOEN FÅ UNHETSDRIVERE FOR KUNDEN.

Konsentrering- eller fokusstrategier vil si at virksomheten tar sikte på å oppnå konkurransefortrinn gjennom å konsentrere seg om en nisje i markedet hvor de kan bli kostnadsleder eller differensiere seg fra konkurrentene på viktige kundeverdier.

porter-strategi

Fokus på en bestemt kjøpergruppe, en del av produktutvalget eller et geografisk marked er eksempler på fokusstrategier. Viktige stikkord i en nisjestrategi er:

 • Segmentering
 • Betjene en bestemt målgruppe så godt som mulig
 • Effektiv betjening av målgruppen
 • Differensiering og lav kostnad

En fokusert strategi gir ledelsen mulighet til å være differensiert, men samtidig også ha mulighet til en lavkost posisjon eller begge deler, men mot en bestemt gruppe i markedet ikke markedet som helhet.

Gevinsten blir:

VIRKSOMHETEN KAN ENKLERE TJENE PENGER ENN GJENNOMSNITTET I BRANSJEN.

Fokuseringen kan være definert ut fra forskjellige kriterier: geografisk, inntektsmessig eller annet. Ved å konsentrere seg om en smal kundegruppe, kan man betjene denne bedre enn de virksomhetene som satser på et bredt marked. Ofte er også fortjenestemulighetene større i små markeder, fordi de store virksomhetene ofte ikke bryr seg om å gå inn i dem.

Enhver lokal virksomhet kan vi se på som fokusert; den betjener først og fremst det lokale markedet. Det er imidlertid virksomheter med et geografisk stort marked, som samtidig har en fokuseringsstrategi vi vanligvis omtaler som virksomheter med fokusert strategi.

Som et typisk eksempel kan vi trekke frem bedrifter som Rolls Royce. Denne fabrikken satser på en relativt liten gruppe av svært rike mennesker. Concorde hadde også en fokusert strategi; det var ikke mange mennesker som var villige til (og hadde muligheten til) å betale opp til 100000 kr for en flytur over Atlanteren.

De fleste virksomheter med en fokuseringsstrategi vil samtidig satse på differensiering. I sin ekstreme form kalles en slik strategi en nisjestrategi: man fokuserer på et meget smalt marked, men et marked som samtidig er villig til å betale (typisk fordi det ikke er så mange alternativer i et smalt marked). Eksempler på smale markeder kan være markedet for clavicordstrenger og markedet for storformatkameraer.

Den fokuserte bedrift som satser i et globalt marked er et eksempel på en bedrift som har spesielt god nytte av internett. Mange av nettbutikkene er nettopp slike bedrifter.

Fokusering som forsvar i forhold til konkurransekreftene:

Som kostnadsleder- og differensieringstrategi fungerer fokusering  som forsvar mot konkurransekreftene.

 • Rivaliserende aktører – Kan fokusere på målgrupper hvor konkurrentene står svakest
 • Nye aktører
 • Kunder – Kundene i målgruppen opplever en mer tilpasset produkt, som skaper byttekostnader.
 • Leverandører
 • Substitutter – Velge ut målgrupper som er minst sårbare for substitutter.

Krav: Begrenser mulighetene for høye markedsandeler

Virksomheten fokuserer på en bestemt kjøpergruppe/målgruppe og/eller produktutvalg som for eksempel lavpris eller mot et geografisk område. Fokusering strategien kan variere fra bedrift til bedrift, men har som hovedmål å betjene den bestemte målgruppe på en mer effektiv måte enn det konkurrentene gjør, pga. at de satser bredere (Porter 1994).

Videre kan dette føre til at bedriften på mange måter differensiere seg i form av at de tilbyr det kundene forbinder med særpreg og unikhet, og ikke minst spisser produktet med ”added value” i form av blant annet kategoriekspertise (Dahr og Hoch 1997; Hoch og Banerji 1993).

Fokuseringen betyr at bedriften enten har en lavkost posisjon innen sin målgruppe, høyt differensierte produkter eller begge deler.” (Porter 1994, 70-71) Denne strategien deler da egenskaper fra de to førstnevnte strategiene. Ved å benytte seg av en fokusering strategi er det i følge Porter (1994) begrensninger hva gjelder oppnåelse av høye markedsandeler og at bedriften må ta et standpunkt mellom lønnsomhet og salgsvolum.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsstrategi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DifferensieringstrategiForretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Freeman`s generiske interessentstrategier
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Allianse
 • Kjedesamarbeid
 • Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)
 • Strategikart
 • Vekststrategi
 • Vekststrategier for et merke
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Implementeringstrategi
 • Lanseringsstrategi
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransefortrinn

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DifferensieringstrategiTeknologiske fortrinn som konkurransefortrinn >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurransefortrinn
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Ressurser som konkurransefortrinn
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Teknologiske fortrinn som konkurransefortrinn
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Verdiskapning som konkurransefortrinn
 • Business Intelligence (BI)
 • Salg og distribusjon som konkurransefortrinn
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurrent

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Differensieringstrategi
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurrenter
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Konkurransefortrinn
 • Verdikjede
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrisen (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier