Domene og webhotell fra OnNet.no

Hittil har produktet bare fremstått i form av beskrivelse, løse skisser eller i beste fall en arbeids prøve. Når man nå går over i en konkret produktutvikling, medfører dette langt større kostnader og investeringer enn tidligere. Produktet må nå utvikles til en prototype.

Den første prototypen som utvikles kan ikke betraktes som det ferdig utformet produkt, men den arbeids prøven som nå foreligger blir utprøvd internt ved en funksjons test. Denne testen skal klarlegge om produktet utfører de funksjonene det er tiltenkt, evt. hva som må rettes på.

Er resultatet positivt, er neste skritt en brukertest hos kunder. Av hensyn til Adopsjons- og Diffusjonsprosessen er det å anbefale at prototypen testes mot tidlige brukere. Måten dette gjennomføres på avhenger av produktets karakter. Hvis det dreier seg om forbruksvarer er ofte fremgangsmåten at man lar et representativt utvalg personer prøve produktet en viss tid. Ofte deles også det ut prøver av konkurrerende produkter. Dette kan skje ved at navn og merke blir tildekket – såkalte “blindtester.” Etter prøveperioden foretas intervjuer for å få frem reaksjoner og synspunkter. Evt. mangler og feil kan her bli oppdaget og utbedret. Når resultatet er tilfredsstillende, kan en arbeide videre med utformingen til produktet for sin endelige form.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.