Kategori: Grunderskolen

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Valutamarkedet

Forretningsideens kapitaliseringsfase

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Gründerskolen

Denne artikkelen er del 1 av 34 artikler i om Finansiering

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Planleggingsfasen til grunderen

Denne artikkelen er del 6 av 12 artikler i om Innovasjonens suksessfaktorer

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skal klare å skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen

Les mer
Corporate Governance

Corporate Governance (eierstyring)

Denne artikkelen er del 7 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 28 artikler i om Corporate Governance

Denne artikkelen er del 5 av 11 artikler i om Etableringsfasen

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Les mer
skrive

Registrer selskapet

Denne artikkelen er del 10 av 28 artikler i om Corporate Governance

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Registrering av selskap

Denne artikkelen er del 7 av 11 artikler i om Etableringsfasen

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Les mer
styring

Styring og kontroll av virksomheten

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 1 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 9 av 9 artikler i om Driftsfasen til selskapet

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Les mer