Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er SPAM?

Teknisk sett er e-post spam når den er:

1. Uoppfordret. Hvilket betyr at mottakeren ikke har gitt tillatelse til å få det tilsendt.

2. Massedistribuert.E-posten er del i en større samling e-post med likt innhold. Det er viktig å skille mellom utsending av enkeltmeldinger fra egen datamaskin til prospekts, og det å sende samme melding til flere mottakere (massedistribusjon).

Et velkjent argument for å sende spam er at det er teknisk mulig, og siden andre gjør det så er det akseptert. Noen tror også at ved å kjøpe tilgang til et spam-system eller en e-postliste så gjør det ingen skade. Men det er et faktum at mesteparten av all spam som sendes, blir sendt ulovlig. Gjerne gjennom virusinfiserte datamaskiner hos privatpersoner, koblet sammen i noe en kaller “botnet“.


CAN-SPAM ACT – Amerikansk anti-spam lovgivning

CAN-SPAM er en amerikansk lov fra 2003 som har til hensikt å stoppe elektronisk distribusjon av uønsket pornografisk innhold og markedsføringshenvendelser via elektroniske kanaler. Selv om det ikke er en norsk lov, så legger den føringer for hva som er anses som å være akseptabelt. Videre er det kjent at landegrenser kan være uklare på Internett. CAN-SPAM gjelder følgende:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss