Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvor kommer de gode ideene fra?

For å kunne skape en innovasjon trenger vi en god ide som vi kan utvikle og kommersialisere til et lønnsomt produkt eller tjeneste, eller til en mer lønnsom verdiskapningprosess. Ideene til nye produkter, tjenester og prosesser kan komme fra mange ulike kilder. F.eks. kunder, leverandører, samarbeidspartnere, fjernsynsprogrammer, venner og ansatte.

Det store mangfoldet av innovasjonskilder kan grupperes slik:

  • Interne innovasjonskilder
  • Eksterne innovasjonskilder
  • Co-creation

Interne innovasjonskilder

De interne innovasjonskildene er som det går frem av navnet ideer og innovasjon som drives frem internt i organisasjonen. Dette kan være i form av:

  • Lederstyrt innovasjon: Innovasjon som drives frem av topp-ledelsen gjennom trend-, konkurrent-, teknologi-, kompetanse- og ressursstyrt innovasjon internt i organisasjonen.
  • FoU: Interne studier i virksomhetens egen forskning og utviklingsavdeling som resulterer i forskningsresultater, prototyper og patenter som danner grunnlaget for det videre innovasjonsarbeidet.
  • Medarbeiderdrevet innovasjon: Ideer og utvikling av innovasjoner som drives frem internt i organisasjonen av medarbeiderne i fellesskap på ulike måter.

Innovasjon som kommer fra slike interne innovasjonskilder bygger på en lukket innovasjonsprosess og kan i mange tilfeller gi svært gode resultater. Forskning viser at ideer som kommer internt fra ansatte normalt har større forutsetninger for å lykkes enn ideer som kommer fra eksterne kilder.  

Eksterne innovasjonskilder

De eksterne innovasjonskildene er de ideene og innovasjonene som ikke skapes internt i organisasjonen, men eksternt i samarbeid med virksomheten. Vi snakker her med andre ord om en åpen innovasjonsprosess.

De viktigste eksterne innovasjonskildene er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.