Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler om Innovasjon

Hva er en innovasjonshindring og hvilke finnes?

Med innovasjonhindring menes:

Forhold i og utenfor selskapet som kan hindre eller bremse innovasjonsprosessens forløp

Innovasjonshindringene kan deles inn i:

 1. eksterne innovasjonshindringer
 2. interne innovasjonshindringer

Eksterne innovasjonshindringer

Eksterne innovasjonshindringer inkluderer:

 1. leverandørrelaterte hindringer
 2. etterspørselrelaterte hindringer
 3. omgivelsesrelaterte hindringer. Dette inkluderer vansker med å skaffe teknologisk informasjon, økonomisk kapital, råvarer samt kundenes behov og deres
  oppfatning av risiko i innovasjonsprosesser.

I tillegg kommer det hindringer i form av begrensninger i markedet og politiske faktorer som statlige reguleringer.

Interne innovasjonshindringer

Interne innovasjonshindringer kan inkludere ressursrelaterte hindringer som manglende ressurser og kultur og utdaterte systemer, samt menneskelige faktorer som risikoaversjon og manglende kompetanse.

Motkrefter for innovasjon og endring

Ettersom enhver innovasjon krever ulike former for endringer før den kan bli en suksess vil innovasjonsprosessen møte akkurat de samme interne motkreftene mot innovasjon som gjelder for endringer generelt. Vi viser derfor til artikkelen om endringsmotstand istedenfor å komme nærmere inn på den i denne artikkelen.

Hvilke hindringer er de viktigste?

Manglende tro på økonomisk lønnsomhet er en av de største interne hindringer for innovasjon. Noe som betyr at dem som ønsker å få aksept for å gå videre med innovasjonen må klare å overbevise toppledelsen at innovasjonen er ekstremt lønnsom for dem, med et enormt vekstpotensial, samtidig som den økonomiske risikoen er lav. Noe som omtrent kan være umulig, da det ofte er vanskelig å fastslå utviklingskostnadene, markedsføringskostnadene og markedsreaksjonene før innovasjonen er utviklet helt eller delvis.

Siden innovative selskaper har en tendens til å finne måter å overkomme de eksterne hindringene, mens de mindre innovative selskapene har en tendens til å undervurdere eller ikke vite om de  eksterne hindringene, er disse hindringene ofte mindre viktige enn de interne hindringene, mener flere innovasjonsforfattere.

De eksterne hindringen korrelerer heller ikke med selskapets prestasjoner eller økonomiske resultater. De viktigste hindringene mot innovasjon synes derfor å være de interne hindringene og ikke de eksterne.

For å lykkes med å skape en innovativ organisasjon må ledelsen fokusere på hvordan de kan fremme drivkreftene for innovasjon og redusere innovasjonshindringene. Dette er den eneste strategien som kan benyttes i denne sammenheng for å få suksess med en innovasjonssatsning.

Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << InnovasjonsdrivereForskning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.