Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en innovasjonsdriver?

En innovasjonsdriver er:

En drivkraft som skaper og driver innovasjonen fremover mot et innovasjonsmål

Alle kilder til innovasjon og alt som motiverer de involvert til å fortsette med sine ideer er i følge definisjonen en innovasjonsdriver.

Hva er den største innovasjonsdriveren?

Historien viser at den klart største innovasjonsdriveren er individet selv, og ikke de store foretakene lokmotivene i økonomien vår. De fleste av de største innovasjonene i historien vår har kommet fra enkeltpersoner og ikke enkeltbedrifter.

Når det gjelder bedriftene er det ikke de største bedriftene som har kommet med flest radikale- og disruptiv innovasjon, men  små-bedriftene. Noe som antyder at små-bedrifter generelt er bedre egnet til å skape større innovasjoner enn store bedrifter. 

Når det gjelder hvem som har kommet med flest inkrementelle innovasjoner så er dette ikke små-bedriftene, men de store bedriftene som har vært den store driveren. Noe som henger sammenheng med at FoU er svært tidkrevende og kostbart, slik at det kun er de større bedriftene om har råd til dette. Store og små bedrifter har dermed en viktig rolle på sitt hvert område med hensyn til å skape innovasjon. De konkurrerer ikke nødvendigvis mot hverandre, men utfyller og er komplementære til hverandre i utviklingen av stadig nye produkter, tjenester og produksjonene av disse.

Når det gjelder hva som er de innovasjonsdriverne for bedrifter generelt, så kan disse drivkreftene deles i to grupper:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss