Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler om Innovasjon


Hva er en innovasjonsdriver?

En innovasjonsdriver er:

En drivkraft som skaper og driver innovasjonen fremover mot et innovasjonsmål

Alle kilder til innovasjon og alt som motiverer de involvert til å fortsette med sine ideer er i følge definisjonen en innovasjonsdriver.

Hva er den største innovasjonsdriveren?

Historien viser at den klart største innovasjonsdriveren er individet selv, og ikke de store foretakene lokmotivene i økonomien vår. De fleste av de største innovasjonene i historien vår har kommet fra enkeltpersoner og ikke enkeltbedrifter.

Når det gjelder bedriftene er det ikke de største bedriftene som har kommet med flest radikale- og disruptiv innovasjon, men  små-bedriftene. Noe som antyder at små-bedrifter generelt er bedre egnet til å skape større innovasjoner enn store bedrifter. 

Når det gjelder hvem som har kommet med flest inkrementelle innovasjoner så er dette ikke små-bedriftene, men de store bedriftene som har vært den store driveren. Noe som henger sammenheng med at FoU er svært tidkrevende og kostbart, slik at det kun er de større bedriftene om har råd til dette. Store og små bedrifter har dermed en viktig rolle på sitt hvert område med hensyn til å skape innovasjon. De konkurrerer ikke nødvendigvis mot hverandre, men utfyller og er komplementære til hverandre i utviklingen av stadig nye produkter, tjenester og produksjonene av disse.

Når det gjelder hva som er de innovasjonsdriverne for bedrifter generelt, så kan disse drivkreftene deles i to grupper:

 1. interne drivkrefter.
 2. eksterne drivkrefter

Interne innovasjonsdrivere

De interne drivkreftene er normalt de viktigst drivkreftene for innovasjonsevnen og omfatter stikkordmessig forhold som:

 • Ledelse og strategi
 • Organisering
 • Ansatte
 • Innovasjons og FoU-avdeling

Typisk internt drevne innovasjoner er:

 1. Kostnadsdrevet innovasjon er basert på behovet for å redusere kostnader. Dette kan være i eget produksjonssystem eller i relasjon til leverandør og verdikjede.
 2. FoU drevet innovasjon, som tar utgangspunkt i resultater skapt gjennom forskning og utviklings (F&U) aktiviteter. Større virksomheter har gjerne egne F&U avdelinger, men dette kan også være basert på samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og virksomheter.

Eksterne drivkrefter

De eksterne drivkreftene deles ytterligere inn i to;

 1. trajektorier
 2. aktører

Trajektorier innebærer idéer og logikk som spres i samfunnet og som kan påvirke virksomheten. 

 • Institusjonelle og samfunnsmessige trajektorier innebærer generelle utviklingstrekk, reguleringer og utviklingen av samfunnsmessige regler og konvensjoner.
 • Teknologiske trajektorier innebærer anvendelse av ny teknologi i for eksempel produksjonen.
 • Serviceprofesjoner hevdes å være den viktigste. Den innebærer metoder, generell
  kunnskap og regler for atferd som eksisterer i profesjonen. Ett eksempel som trekkes
  frem i Engen (2012) er etikk, men faglig integritet og stolthet kan være andre
  beskrivelser.
 • Ledelsesmessige trajektorier er idéer for organisering av virksomheter,
  ledelsessystemer eller ledelsesreformer. Eksempler på dette kan være New Public
  Management, eller serviceledelse.
 • Markedsdrevet innovasjon, som kan sies å være basert på behov identifisert i markedet. Herunder kategoriseres også brukerdrevet innovasjon. Dvs. innovasjoner hvor forbruker er med i utviklingen.

Aktører innebærer aktører i markedssystemet vi kan lære av eller få informasjon og bistand fra i innovasjonsprosessen. Noen sentrale aktører er:

Konkurrenter kan brukes som inspirasjon til egen utvikling. Muligheten til å lære av andre i samme bransje er en mulighet til skape innovasjoner i egen virksomhet.

Kundenes behov og preferanser er det verdt å lytte til, det er de som kjøper produktet eller tjenesten. Hvis kunden er fornøyd kan det føre til gjenkjøp. Er kundene frustrerte over dagens løsninger og mangelfulle tjenester kan de være en viktig drivkraft den videre utviklingen av et produkt eller tjeneste. Problemet med kundene som drivkraft er at de ikke alltid vet selv hva de trenger eller ønsker.

Leverandører kan også være en kilde til innovasjon. Det kan være at de har andre produkter eller kan gjøre tilpasninger som er bedre for virksomheten. De innehar også mye kunnskap, og gjerne ulik kunnskap siden de gjerne har flere forskjellige kunder

Universitetene er også en vanlig kilde til innovasjon. For det første kan de bidra til knoppskyting av virksomheter på bakgrunn av forskningen ved universitet. For det andre kan universitetet være med på å gi næringslivet skreddersydde akademikere tilpasset bransjene og virksomhetene i området (Isaksen & Karlsen, 2010). 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Disruptiv innovasjon og teknologiInnovasjonshindringer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder