Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon ->> Læringprosess

Med læringsprosess menes:

Hvordan organisasjonen som helhet og individene i den lærer ny kunnskap og nye ferdigheter og benytter seg av denne lærdommen når de trenger den.

Denne læringsprosessen bestående av fire del prosesser:

  1. Perspepsjon (Sansing og tolkning) – Utvelgelse, organisering, koding og tolkning av sansestimuli
  2. Læring (IQ, persepsjon og sosialisering) – Prosessen med å evaluere og lære av de tolkede stimuliene
  3. Lagring (selektivt minne) – Lagring av lærdommen for senere bruk
  4. Gjenhenting (langtidshukommelse) – Gjenfinnelse av lagret lærdommen når lærdommen trengs

Sammenhengen mellom disse fire prosessene kan illustreres gjennom følgende modell:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.