Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Definisjon ->> Læringprosess

Med læringsprosess menes:

Hvordan organisasjonen som helhet og individene i den lærer ny kunnskap og nye ferdigheter og benytter seg av denne lærdommen når de trenger den.

Denne læringsprosessen bestående av fire del prosesser:

  1. Perspepsjon (Sansing og tolkning) – Utvelgelse, organisering, koding og tolkning av sansestimuli
  2. Læring (IQ, persepsjon og sosialisering– Prosessen med å evaluere og lære av de tolkede stimuliene
  3. Lagring (selektivt minne) – Lagring av lærdommen for senere bruk
  4. Gjenhenting (langtidshukommelse) – Gjenfinnelse av lagret lærdommen når lærdommen trengs

Sammenhengen mellom disse fire prosessene kan illustreres gjennom følgende modell:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.