Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er endringskompetanse?

For å ha endringskapasitet må vi først ha endringskompetanse, også kalt tilpasningskompetanse. To begreper som henger nøye sammen. Med endringskompetanse menes:

innsikt i endringsprosesser og forståelse for den aktuelle situasjonen, samtidig som man har evne og vilje til å gjennomføre endringen.

Endringskompetanse kan beskrives som evnen til å kunne omstille seg etter nye og gjerne uventede omstendigheter og nye omgivelser og kunne håndtere disse.


Informasjons- og kunnskapsdeling – en forutsetning for å kunne skape endringskompetanse

Forutsetningen for å kunne bygge opp en endringskompetanse i organisasjonen er at organisasjonen har en god og velfungerende:

  1. informasjonsdeling
  2. kunnskapsdeling

For at en endring skal kunne skje må kreftene som skaper endringsmotstand reduseres til et minimum og dem endringen berører må bli motivert til å ønske å gjennomføre endringen. Noe som krever at de er enig i at en endring er nødvendig, hva som må endres og at endringen er til det bedre, både for dem og organisasjonen. Dette krever igjen faktainformasjon fra ledelsen som blir gjenstand for en intern dialog som ender opp i en forståelse for hvilken endringer som er nødvendig og hva endringene konkret vi gå ut på. Dette krever en god informasjonsdeling, såvel horisontalt som vertikalt i organisasjonen. Kun da kan vi oppnå første delen av definisjonen over: “innsikt i endringsprosesser og forståelse for den aktuelle situasjonen”.

For å oppnå en “evne og vilje til å gjennomføre endringen” kreves det en god kunnskapsdeling, både før, under og etter at endringsprosessen starter, slik at motivasjonen bygges opp i takt med kompetansehevningen. Kunnskapsdelingen avgjør til syvende og sist hvilken endringskompetanse vi klarer å bygge opp.

Hvordan øke endringskompetansen?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss