Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

I denne artikkelserien vil du lære all tilgjengelig teori om organisasjonsutvikling og endringsledelse, sammen med praktiske råd og tips under veis.

Definisjon >> Endringsledelse

agenturer.no

Endringsledelse er:

å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand.

Definisjonen forutsetter at vi vet hva det vi si “å lede noen“, også kalt ledelse, og hva en “endringsprosess” er.

Definisjon >> Endring

Endring kan defineres som (Jacobsen 2004:39):

(…) noe som har funnet sted når man kan spore til dels betydelige forskjeller i tilstander på to tidspunkt

Definisjon >> Endringsprosess

En endringsprosess er dermed:

den prosessen et individ, gruppe og/eller en organisasjon går igjennom for å endre dagens situasjon til en ønsket fremtidig situasjon.

Hva er endringsledelse?

Det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer. Endring tar tid og koster penger. Større endringer krever ofte dyptliggende endringer i organisasjonens strukturer og kultur.

For at endring skal finne sted i organisasjonen må ansatte “tenke, føle og gjøre noe annerledes“. De mentale endringene er en av de største og viktigste utfordringene for å få til en varig endring. Å gjennomføre en vellykket endringsprosess krever spesiell kompetanse innenfor flere fagområder. Derfor er det ikke tilrådelig å gi seg i kast med større endringsprosesser uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring i endringsledelse og involverende prosesser spesielt.

Det finnes mange former for organisasjonsendringer, eksempelvis strukturelle endringer, kulturelle endringer, endringer av makt og myndighetsforhold og endringer i arbeidssituasjonen for den enkelte. Alle organisasjoner er forskjellige. Det som er optimalt for en virksomhet trenger ikke nødvendigvis være det for en annen. Det betyr at endringene, og hva man gjør i praksis for få det til, må tilpasses den enkelte organisasjon og situasjon. Det synes å være noen klare likheter og forskjeller for de fleste vellykkede og mislykkede organisasjonsendringer.

Endring krever læring

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg