Domene og webhotell fra OnNet.no

holdninger

Kjenner vi folks holdninger vet vi i stor grad hvilke beslutninger de vil treffe og deres atferd. Hvorfor? Svaret ligger i definisjonen av begrepet holdning.

Definisjon ->> Holdning

En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt på et objekt

Objektet kan være en ting, et livssyn, et menneske, en vare, en tjeneste, et dyr, et land, en handling. Eller sagt med andre ord; et objekt kan være hva som helst.

Når vi blir utsatt for et “objekt”, f.eks. et produkt, kan vi i prinsippet reagere på tre ulike måter.

  1. Vi kan reagere positivt
  2. Vi kan reagere negativt
  3. Vi kan reagere nøytralt, ved å unnlate å gi reagere på objektet.

Vi kan derfor si at:

Holdninger er graden av affekt

En holdning angir i hvor stor grad vi reagerer positivt, negativt eller nøytralt ovenfor et objekt. Disse følelsene kan være både konkrete og abstrakte, ifølge Bohner og Wänke (2002:5). 

I moderne holdningsteori blir en holdning sett på som et system av forventnings-, emosjonelle-, evaluerende- og atferdselementer (Iversen, 2003).

Holdningsmodeller

Hvordan vi ser på og forholder oss til holdninger er avhengig av hvilken holdningsmodell vi legger til grunn. De vanligste holdningsmodellene er:

Hva består en holdning av?

holdning

Den mest brukte holdningsmodellen er trekomponent – modellen som sier at en holdning består av tre komponenter som tilsammen utgjør holdningen. Disse tre komponentene er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.