Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

holdninger

I moderne holdningsteori blir holdning sett på som et system av forventningselementer, emosjonelle (eller evaluerende) elementer, og elementer som kan bli sett på som “atferds tendenser” (Iversen, 2003).

Definisjon ->> Holdning

En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt på et objekt

Objektet kan være en ting, et livssyn, et menneske, en vare, en tjeneste, et dyr, et land, en handling. Eller sagt med andre ord; et objekt kan være hva som helst.

Når vi blir utsatt for et “objekt”, f.eks. et produkt, kan vi i prinsippet reagere på tre ulike måter.

  1. Vi kan reagere positivt
  2. Vi kan reagere negativt
  3. Vi kan reagere nøytralt, ved å unnlate å gi reagere på objektet.

Vi kan derfor si at:

Holdninger er graden av affekt

Det vil si i hvor stor grad vi reagerer positivt, negativt eller nøytralt ovenfor et objekt. Disse følelsene kan være både konkrete og abstrakte, ifølge Bohner og Wänke (2002:5)


Holdningsmodeller

Hvordan vi ser på og forholder oss til holdninger er avhengig av hvilken holdningsmodell vi legger til grunn. De vanligste holdningsmodellene er:

Hva består en holdning av?

holdning

Den mest brukte holdningsmodellen er trekomponent – modellen som sier at en holdning består av tre komponenter som tilsammen utgjør holdningen. Disse tre komponentene er:

  1. Kunnskapsdel (kognisjon)- utgjør all faktakunnskaper og tidligere erfaringer vi har gjort oss om noe. Den objektive delen av holdningen vår.
  2. Følelsedel (emosjoner) – utgjør alle følelser vi har utviklet til noe og som ikke er basert på egne kunnskaper og erfaringer, men på synsing og følelser for noe.
  3. Handlingsdel (konasjon) – forteller hvilke handlinger vi er predisponert til å gjøre, basert på den kunnskapen og de følelsene vi har til holdningen.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss