Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 13 av 44 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Hva er temaet til nyhetbrevet? Hvilke menneskelige behov skal du dekke?

Skal du gjøre deg opp forhåpninger om å få folk til å melde seg på nyhetbrevet ditt, må du klart og tydelig fortelle dem hva som er temaet til nyhetbrevet. Det vil si hvilke behov nyhetbrevet skal dekke.

I følge medieforsker Denis McQuail (1987) forventer publikum at massemediene generelt skal oppfylle fire hovedbehov:

1. Behovet for informasjon

 • få kunnskap om saker og levevilkår for andre
 • råd i praktiske spørsmål (hva man skal mene, og hvilket valgtilbud man har)
 • tilfredsstille nyfikne og generelle interesse
 • læring
 • få en følelse av trygghet gjennom kunnskap

2. Behov for personlig identitet

 • få forsterket egne verdistandpunkt
 • finne modeller for atferd
 • identifisere seg med fremstående personer i media
 • få økt selvinnsikt

3. Behov for sosialt fellesskap

 • få innsikt i hvordan situasjonen er for andre
 • identifikasjon med andre og få følelse av å høre til
 • finne samtaleemner når en treffer andre mennesker
 • få følelse av kontakt med andre
 • få hjelp til å fylle sosiale roller
 • få hjelp til å ha kontakt med familie, vanner og samfunnet

4. Behov for underholdning

 • slippe bort fra problem
 • slappe av
 • få virkelig kulturelle og estetisk nyting
 • fylle tid
 • følelsesmessig avkobling
 • oppnå seksuell stimulans

Definer derfor hvilket behov ditt nyhetbrev skal dekke skikkelig. Få vil gidde å abonnere på et nyhetbrev som tar for seg alt stoffet som har vært på VG siste døgn eller uke. Det blir for generelt.

VG`s temaseksjoner, som “Mat & drikke”, “Sport” eller “Bil & Motor” er derimot gode kandidater som basis for et nyhetbrev. Temaene er mer fokusert, og leserne får en god formening om hva slags stoff nyhetbrevet vil inneholde (ingen gidder å abonnere på nyhetbrev som hovedsakelig inneholder uinteressante temaer for leseren). Man vet f.eks. at hvis man abonnerer på Aperitifs epost-nyhetbrev, får man stoff om mat og vin. Hos Computerworld og Digi.no får man stoff om IT og den nye økonomien. Hos Hegnar får man enten finans-stoff eller IT-stoff (to nyhetbrev).

Å formidle tydelig hva som er nyhetbrevets tema er ikke bare viktig for de “redaksjonelt uavhengige” nyhetbrevene. “Kundenyhetbrevene” som et firma utgir for sine kunder og prospekter vil også tjene på å fokusere på et tema (og ikke på selve selskapet). En aksjefond-forvalter bør fokusere på stoff om aksjer, sparing og privat økonomi, og ikke bare på nyheter om eget firma og produkter. Likeledes bør Posten informere om sin frimerkesamling og ikke bare om Postens egne produkter. Nyhetsbrevet må altså ha et tema som oppleves som interessant og matnyttig, og det vil for de fleste bedrifters vedkommende bety den “bransje” eller “hobby” eller “det behov som blir dekket gjennom våre produkter”.

Et nyhetsbrev med stoff kun om ditt eget firma og egne produkter har ofte for liten appell. Tenk i denne sammenheng på hvordan din målgruppe velger medium og budskap når du skal definere nyhetsbrevets tema.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Planleggingsmodell for e-postmarkedsføringHvem skal skrive nyhetbrevene? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?