Domene og webhotell fra OnNet.no

Når du vet hvem det er viktig å inkludere som en del av situasjonsanalysen, er neste oppgave å kartlegge hvilken informasjon om disse aktørene du trenger å samle inn for å kunne analysere situasjonen med ønskede analyseverktøy. Dette krever at du lager deg en liste over hvilke egenskaper ved disse undersøkelseenhetene du ønsker informasjon om, og hvilke verdier disse egenskapene kan måles i.

Variabler og verdier

Når vi snakker om egenskaper ved undersøkelsesenhetene, tenker vi på hvilke variabler vi trenger og hvilke verdier disse variablene kan måles i.

Start med å liste opp alle tenkelige variabler som kan tenkes å påvirke beslutningssituasjonen du skal undersøke, og prioriter så disse variablene etter viktighet. At du gjør dette er viktig, da du alltid vil ende opp med langt flere variabler enn det du har tid, penger og kompetanse til å undersøke.

Heldigvis vil mange av disse variablene ha liten relevans i forhold til beslutningsproblemet du skal analyse, slik at du enkelt kan utelukke variabelen i de videre studiene. Fjern disse variablene og gå så igjennom listen og vurder den i forhold til analyseteknikkene du ønsker å benytte og i forhold til forventet betydning, slik at du kommer frem til en overkommelig liste med variabler som det er mulig å studere innenfor den tiden, pengene og kompetansen du har til rådighet.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.