Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 32 av 35 artikler om Viral markedsføring

Det den linære kommunikasjonsmodellen og persepsjonsprosessen ikke sier noe om er hvilke kommunikasjonseffekter innlegget vårt må lykkes å skape hos dem som ser det for at det ønskede resultatet skal oppstå, f.eks å få mottakeren til å dele det eller besøke dine nettsider.

Innholdsfortegnelse

 AIDAS modellen forklarer kommunikasjonseffektene

For å forklare hvilke kommunikasjonseffekter budskapet/innlegget vårt må lykkes med å skape for å få noen til å dele noe må vi ta utgangspunkt i AIDAS modellen. En modell som forklarer hvilke effekter som må oppstå hos mottakeren av budskapet før de vil ende opp med å foreta seg noe som helst. 

Modellen består av følgende trinn (her fremstilt hvilke effekter som må oppnås for å oppnå et kjøp av noe. Bytt her ut kjøpet med deling som er det vi her ønsker å forklare):

aidas-modellen

Oppmerksomhet

Første utfordring er å få mottakernes oppmerksomhet (Attenion). Blir de ikke oppmerksomme på innlegget (budskapet) vårt skjer ingenting. 

I dagens mediabilde hvor du i beste fall har 2 sekunder på deg å trekke til deg målgruppens oppmerksomhet, mens de scroller seg nedover i nyhetsstrømmen på Facebook, Twitter, Instragram eller hvor du enn måtte ønske å møte dem, er dette absolutt ikke enkelt.

Publiserer du et innlegg med et nakenbilde av direktøren som står på hode på pulten sin får du garantert mye oppmerksomhet, men spørsmålet er om dette er den type oppmerksomhet du ønsker å oppnå.

Det gjelder med andre ord å skille seg ut og “gi det rette førsteinntrykket“. Anbefaler her at du leser artikkelen om å skape det rette førsteinntrykket, selektiv oppmerksomhet, angrepsvinkelen, hvordan vi velger budskap og at du tenker grundig igjennom virkemiddelbruken og vinklingen av budskapet. Gå her kritisk igjennom den tradisjonelle listen virkemidlene for å oppnå oppmerksomhet. Vi vet at kriser, skandaler og nyheter alltid skaper oppmerksomhet, men som sagt her må vi kritisk tenke igjennom hva vi ønsker å oppnå.

Interesse

Lykkes vi med å tiltrekke oss målgruppens oppmerksomhet, er neste utfordring i å få dem så interessert (Intrest) i budskapet at de får lyst til å lese og dele det. 

Dette krever at vi har noe interessant å fortelle til mottakeren av innlegget (budskapet). Noe som igjen krever at vi vet hvem mottakerne er. Selv om vi ikke kjenner dem personlig bør vi kjenne til deres demografi, verdier, holdninger, interesser og livsstil, slik at vi kan tilpasse hele innlegget (budskapet) til disse variablene. Dette for å kunne snakke til mottakerne om noe vi vet interesserer dem, med et språk, bilder og videoer de selv ville ha valgt å bruke og ta hvis de var deg. 

Vi anbefaler her at du leser artikkelserien om budskapet for å lære alt du trenger for å lage et interessant budskap for målgruppen.

Ønske og handling

Klarer du å tiltrekke deg mottakerens interesse er neste utfordring å gjøre denne interessen så sterk at det oppstår et ønske (Desire) om å gjøre den handlingen (Action) du ønsker at de skal gjøre. Nemlig å like, kommentere og dele innlegget med sitt sosiale nettverk. 

Resultat

Klarer man å utvikle et ønske som er så sterkt at det oppstår en handling, vil handlingen medføre et resultat (Satisfaction) for mottakeren. Resultatet vil være det de oppnår ved å dele innlegget med sitt sosiale nettverk i form av oppmerksomhet, positive kommentarer, likes, respekt, status eller en bekreftelse på hvem de er.

Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensenAvsenderens betydning for delingsfrekvensen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov
 • Delinger kan dekke sosiale behov
 • Delinger dekker behovet for nyheter og sladder
 • Nyheten må appellere til følelsene for å skape en viral effekt
 • Delinger dekker vårt behov for lett underholdning
 • Delinger kan dekke statusbehov og behov for selvrealisering
 • De sosiale mediene skaper vår identitet
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Gjør det enkelt å dele
 • Belønn og oppfordr til deling
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.