Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 8 av 11 artikler om Forskning

    Denne artikkelen er del 18 av 26 artikler om Metode

eksempel-modell
Et eksempel på en modell

Hva er en modell?

I prinsippet har en modell den samme funksjonen som en teori, da modellene skal gi oss:

ett forenklet bilde av virkeligheten.

I likhet med teorier består modeller av to hovedkomponenter;

begreper og relasjoner mellom begrepene.

      En eller flere begreper
+   Relasjoner mellom begrepene
=   En modell 

I motsetning til teoriene som prøver å gi et bilde av virkeligheten med skrevne ord, prøver modellene å gi de samme bildene ved hjelp av grafiske fremstillinger.

Mange forklarer modeller som:

skjematiske presentasjoner av begreper og teorier.

Modellene kan være utformet som et diagram, skjema eller en annen grafisk framstilling som kan gi en mer oversiktlig framstilling enn en verbal forklaring. En modell kan sammenlignes med et kart som til tross for forenklingen likevel fungerer som et nyttig verktøy.

Hvorfor bruke en modell?

Modellenes fordel er at de gir et forenklet bilde av en komplisert verden, hvor modellen funksjon er å få oss til å fokusere på de trekk er vesentlig for det som skal forklares, samtidig utelukke alt som er uvesentlig. Dette gjøres for å tydeliggjøre poenget man er ute etter å forklare og for at modellen i det hele tatt skal kunne fungere.

Teoretiske modeller vil derfor aldri gi et fullkommet bilde av virkeligheten.

Modell former

Innen samfunnsvitenskapen er det vanlig å skille mellom tre modell former, avhengig av hva som er formålet med modellen.

 • Deskriptive modeller er modeller som prøver å beskrive et forhold eller et fenomen. De beskriver m.a.o. hvordan ulike faktorer henger sammen(hvordan virkeligheten ser ut).
 • Forklarings- og forståelsesmodellene prøver å gi oss forståelse og forklaringer. De prøver å forklare sammenhengen mellom ulike forhold og hvorfor det er en sammenheng mellom dem.
 • De normative modellene gir oss veiledning og råd. De foreskriver hva man bør gjøre.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forskning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << HypoteseMarkedsforskning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskning
 • Grunnforskning og anvendt forskning
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Induktiv og deduktiv studie
 • Begrep, term og definisjon
 • Teori
 • Hypotese
 • Modell
 • Markedsforskning
 • Markedsanalyse
 • Forskningsprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Metode

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << HypoteseData og datatyper >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Metodetriangulering
 • Descartles metoderegler
 • Mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger
 • Metafysikk
 • Ontologi
 • Epistemologi
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Positivisme
 • Hermeneutikk (aktørperspektivet)
 • Den hermeneutiske spiral
 • Fenomenologisk hermeneutisk analyse
 • Induktiv og deduktiv studie
 • Begrep, term og definisjon
 • Teori
 • Hypotese
 • Modell
 • Data og datatyper
 • Enhet (entitet)
 • Variabel og verdi
 • Variabelens egenskaper, verdier og målenivå
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Datainnsamlingsmetoder ved feltundersøkelse
 • Etiske retningslinjer for forskning