Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

MålMulighetene som blir avdekket i ABC-analysen, regnskapanalysen og kunde- og behovsanalysen danner grunnlaget for målene vi setter for denne nøkkelkunden.

Ettersom formålet er å skape høyest mulig “Life Time Value” og varige relasjoner må målene vi utvikler for nøkkelkundene strekke seg over tre tidsperspektiv:

  • Strategisk mål – et langsiktig mål for nøkkelkunden. Strekker seg 3-5 år frem i tid
  • Taktiske mål – mellomlange mål for nøkkelkunden. Strekker seg 1-2 år frem i tid
  • Operative mål – salgsmål for det kommende året.

Dernest må vi sørge for at målene vi setter oss oppfyller kravene til et SMART mål. Det vil si at målene må være:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg