Domene og webhotell fra OnNet.no

Kjedesamarbeid og verdikjedeintegrasjon kan skje både horisontalt og vertikalt i et verdikjedesystem. Dette kan gjøres på mange måter av enkeltaktører eller kjeder i verdikjedesystemet. I et kjedesamarbeid kan dette skje på mange måter:

  • Et franchise-samarbeid kan være både horisontalt og vertikalt fra starten av, avhengig av hvem som eier franchise-rettighetene.
  • En frivillig kjede av butikker kan på sikt kjøpe opp en produsent eller en grossist. Dermed blir det horisontale samarbeidet til vertikal integrasjon.
  • En stor produsent kan kjøpe opp en rekke utsalgssteder og omdanne disse til filialer. Dermed har produsenten skapt en vertikal integrasjon!

Horisontalt kjedesamarbeid og integrasjon

vertikalt-horisontalt-samar

Horisontalt samarbeid vil si at en leverandør, mellomledd eller detaljist bestemmer seg for å samarbeide med en annen leverandør, mellomledd eller detaljist. Dvs. et samarbeid og integrasjon av to aktører i det samme leddet av verdikjedesystemet (se figuren til høyre).

F.eks. kan flere detaljister gå sammen i en kjede eller flere grossister kan gå sammen for å lage en stor grossistkjede.

Et eksempel på et slikt horisontalt kjedesamarbeid er Libris som er Norges største bokhandlerkjede med 127 butikker. Disse forretningene er både medlemseide og sentraleide butikker.

Ofte kan vi se både kjedenavnet og et «privat» butikknavn over døren på butikken. Ved å gå sammen på denne måten kan medlemmene blant annet:

  • kjøpe inn varepartier som en enhet og oppnå lavere priser fordi de kjøper større kvanta
  • ha felles regnskapsfunksjon og dele kostnadene til regnskapsfører
  • ha felles kommunikasjon og markedsføring, slik at de får lavere kostnader, samtidig som de blir mer synlige for kundene
  • ha en felles juridisk hjelp i tilfelle de trenger det til avtaler om leie av lokaler og lignende

Lignende horisontal integrasjon kan gjøres på alle nivå i verdikjedesystemet og forsyningskjede. Dvs. blant såvel produsenter, grossister/distributører og detaljister.

Hvorfor horisontalt kjedesamarbeid og integrasjon?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.