Lightspeed webhotell
    Denne artikkelen er del 32 av 32 artikler om Pris

Foruten å velge en eller flere av de prisberegningsmetodene vi har vært inn på i de foregående artiklene, må virksomheten ta hensyn til det vi kaller psykologisk prissetting.

Prisen må ligge under en terskelverdi

Markedet har en oppfatning av hvilket prisnivå som er greit, rimelig og dyrt. De har også en formening om hvor mye de er villige til å betale for et produkt. Dette kalles terskelverdi. Er prisen høyere enn terskelverdien, synes kunden at prisen er for høy.

Psykologisk prissetting vil si å velge en utsalgspris som ligger tett opptil den antatte terskelverdien.


9 eller mye billigere enn 10

Menneskets oppfattelse av tallverdier er også viktig i denne sammenheng. Erfaring og forskning viser at vi alltid synes 10 kroner høres mye mer ut enn 9 kroner, selv om den faktiske forskjellen bare er 1 krone.

Av den grunn runner vi også av salgsprisen slik at den holder seg under tall som høres store ut, f.eks. 10, 50, 100, 1.000, 10.000 o.s.v. Istedenfor å selge produktet til enkle tall som Kr. 10, selger vi produktet for Kr. 9,90. Istedenfor Kr. 50, 100 eller 500, setter vi prisen til Kr. 49, Kr. 98 og Kr. 499. Dette oppfattes psykologisk som mye mindre, da prisen er under kr. 100, 500 og 1.000 som er store pengesedler og store runne tall.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prisregulering
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Pristyper
 • Markedslikevekt (markedskrysset)
 • Etterspørselskurven
 • Tilbudskurven
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Mål for prispolitikken
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
 • Krysspriselastisitet
 • Prisdifferensiering
 • Produktmiks og bundling prising
 • Tidlig kjøp prising
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Etikkorientert prissetting
 • Prisregulering
 • Psykologisk prissetting