Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er Osgood-Schramm modell for kommunikasjon?

Osgood-Schramm modellen for kommunikasjon kalles også for Encode-Decode modellen for kommunikasjon. Dette er en syklisk kommunikasjonsmodell, der kommunikasjonen er en sirkulær prosess bestående av toveis kommunikasjon mellom en sender (encoder) og mottaker (decoder). Modellen er også en interaktiv kommunikasjonsmodell, der tilbakemeldingen kan bli forsinket når budskapet utveksles mellom sender og mottaker.

Modellens budskap er at når budskapet når mottakeren er det opp til mottakeren å finne ut hva senderen prøver å si. Ethvert forsøk på å formidle et budskap er bortkastet helt til mottakeren dekoder og forstår hva senderen prøver å formidle.

I en Osgood-Schramm modell for kommunikasjon er koding og dekoding to av de mest avgjørende aspektene ved god kommunikasjon. Uten koding og dekoding kan ikke data bevege seg mellom senderen og mottakeren. Koding og dekoding er derfor de to mest grunnleggende trinnene for effektiv kommunikasjon denne modellen.

Osgood-Schramm`s kommunikasjonsmodell ble først foreslått i 1954, og var en videreutvikling av Shannon-Weaver-modellen (den lineære kommunikasjonsmodellen). Charles Osgood foreslo modellen først. Han argumenterte for at kommunikasjon var en sirkulær modell snarere enn en lineær prosess. Kommunikasjon er en toveis gate, der budskapet beveger seg frem og tilbake mellom en sender og mottaker til de forstår budskapet og tilbakemeldingen. Wilbur Schramm understreker at kommunikasjonen ikke er fullført før senderen mottar en tilbakemelding fra mottakeren. I denne toveis kommunikasjonen kan sender (koder) og mottaker (dekoder) bytte roller for sending og mottak for å få til en god kommunikasjonsflyt.

Osgood-Schramm-modellen er den beste modellen for å forklare og analysere personlig synkron kommunikasjon, der tilbakemeldingene er umiddelbare som i f.eks. samtaler ansikt til ansikt. Siden tilbakemeldingen er umiddelbar er det mulig å redusere støy gjennom å komme med klargjørende spørsmål.

Elementene i Osgood-Schramm modell for kommunikasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss