Persuasion Knowledge Model (overtalelseskunnskapsmodellen)

Persuasion knowledge er forbrukers kapasitet til å lære om overtalelse over tid, inkl. hvordan håndterer egne psykologiske aktiviteter

Perseptuell og selektiv tolkning – Hvordan vi tolker sanseinntrykk

Perseptuell tolkning refererer til prosessen der hjernen tolker og gir mening til sensorisk informasjon mottatt fra sansene.

Perseptuell organisering: – Hvordan organiserer vi sanseinntrykk?

Perseptuell organisering er prosessene hjernen bruker for å strukturere og tolke sanseinntrykk til en forståelig og helhetlig oppfatning.

Selektiv oppmerksomhet: – Hvordan få oppmerksomhet?

Selektiv oppmerksomhet er hjernens evne til å fokusere på en bestemt stimulus eller oppgave mens man ignorerer andre distraherende stimuli.

Psykiske forsvarsmekanismer

Psykologiske forsvarsmekanismer er ubevisste strategier som vi bruker for å beskytte oss mot angst, stress og ubehagelige følelser.

Selektiv eksponering : – Hvordan velger vi ut stimuli ?

Selektiv eksponering er prosessen der individer velger hvilke stimuli de lar seg eksponere for i en persepsjonsprosess.

Persepsjon

Persepsjon er de trinnene som hjernen gjennomgår for å oppdage, organisere, tolke og bevisst oppfatte sensorisk informasjon.

Hukommelse

Hukommelse er evnen til å lagre, beholde og hente frem informasjon (stimuli) vi har tolket for senere bruk. Vi har flere hukommelser.

ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)

Elaboration Likelihood Model, forkortet til ELM-modellen, ble utviklet av Richard E. Petty og John Cacioppo i 1986

Hjernen

Størrelsen på hjernen er det som skiller mennesket fra resten av dyrerike. Hjernen er vårt viktigste organ

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Gestalt teoriene

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster.

Hvordan påvirke den selektive tolkningen?

Det finnes en rekke kjente virkemidler man som markedsfører kan benytte for å påvirke folks tolkning av et stimuli. Vi skal her se litt nærmere på noen av dem.