Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en trelagsarkitektur?

Trelagsarkitektur er en modell for å utvikle programmer (applikasjoner). Modellen beskriver hvordan et program er bygd opp gjennom tre lag. Modellen brukes blant annet fordi den gjør det lettere å se kommunikasjonen mellom lagene og kommunikasjonen med brukerne og med andre IT-systemer.


Hvilke arkitekturlag inngår i modellen?

Som det går frem av navnet består modellen av tre arkitekturlag. Disse tre lagene er:

  • Presentasjonslag : Det øverste laget som håndterer mottak og presentasjon av data til og fra brukeren, også kalt brukergrensesnittet. Dette laget kjennetegnes ved å være svært “nært” brukeren av programmet.
  • Logisk lag : Mellomlaget som håndterer utvekslingen av data mellom presentasjonslaget og datalaget.
  • Datalag : Det nederste laget som lagrer og håndterer data. Dette laget kjennetegnes også ved å være “nær” datamaskinen.

Trellagsmodellen

Trelagsarkitektur vs klient-server-arkitektur

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss