agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 11 artikler om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

En risikoanalyse kan være en frittstående analyse eller være en del av et risikostyringprogram. Risikomatrisens formål er å gi en grafisk fremstilling av av de ulike risikoformene vi står ovenfor.

Risikomatrisen fremstilles som en matrise (tabell), hvor sannsynligheten skaleres horisontalt (i kolonnene). Skalaen for sannsynlighet går fra Lite sannsynlighet til Stor sannsynlighet.

Vertikalt (i radene) angis konsekvensene for at dette skal skje. Skalaen for konsekvenser går fra Små konsekvenser til Katastrofale konsekvenser.

For å få et midtpunkt i skalaen anbefales det at du bruker en skala med 3 eller 5 kategorier.

riisikomatrise
Kilde: NDLA.no

Risiko graderes gjerne med fargene grønn, gul og rød. Grønn betyr ingen fare. Gul betyr at man må være oppmerksom på risikoen, men at den er akseptabel. Rødt betyr fare. Risikoen er da høy og ikke akseptabel. Det må settes inn tiltak med en gang.

For å beregne de ulike risikoområdene matematisk angir vi såvel sannsynligheten som konsekvensene med å gi målingen verdiene 1, 2 eller 3. Sannsynligheten angis slik:

1 = Liten sannsynlighet
2 = Sannsynlig
3 = Meget sannsynlig

Konsekvensene angis slik:

1. Små konsekvenser
2. Middels konsekvenser
3. Store konsekvenser

Deretter beregner vi risikoen med bruk av følgende formel:

Sannsynlighet x konsekvens = Risiko

En hendelse som har en sannsynlighet på 2 og en konsekvens på 3 ender dermed opp i det røde feltet (2 x 3 = 6). 

Kilde: NDLA.no

Det er selvfølgelig mulig å angi konsekvensene horisontalt og sannsynligheten vertikalt slik som vist i eksemplet på en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) under:

Krisehåndtering
Figur 1: Risikomatrise Agder (Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder, 2011, s. 158-159)

Figuren over viser ulike hendelser (nummerert i blått) som er analysert i forhold til hvor sannsynlig det er at disse hendelsene vil oppstå og hvilke konsekvens hendelsen vil få.

Den vertikale aksen viser beregnet sannsynlighet for at en hendelse vil oppstå mens den horisontale aksen viser hvilken konsekvens en hendelse vil forårsake. 

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Risikoprofil og risikoeksponeringBayesianske nettverk >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Risikoformer
 • Risikoprofil og risikoeksponering
 • Risikomatrise
 • Bayesianske nettverk
 • Arbeidsmodell for risikoanalysen
 • Konsekvensanalyse
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forebygging og utbedring
 • Risikostyring / Enterprise Risk Management (ERM)
 • Rammeverk for risikostyring