Domene og webhotell fra OnNet.no

Naturlig eksperiment
Photo by CDC

Hva er et naturlig eksperiment, også kalt sanne  eksperimenter?

Naturlige eksperiment er felteksperimenter hvor forskeren går ut i feltet for å finne naturlige eksperimentsituasjoner de kan studere istedenfor å lage dem. Et naturlig eksperiment kalles også for et sant eksperiment, da vi måler et naturlig fremkommet fenomen istedenfor å måle hvilken effekt en bevist manipulasjon av en uavhengig variabel har på en en avhengig variabel, slik vi gjør i et laboratorieeksperiment. I motsetning til andre felteksperiment finnes det ingen eksperimentell manipulation i et naturlig eksperiment. Noe som skader eksperimentets interne validitet.

Datainnsamlingsmetoden har den fordel at vi kan måle et fenomen direkte i naturlige omgivelser. Metoden gir derfor høy økologisk validitet. Høy økologisk validitet betyr at eksperimentet er gjennomført under betingelser som ligner situasjonen eksperimentet skal si noe om i virkeligheten. Flere forskningsdesign kan være aktuelle, men et eksperimentell design (Kausalt design) er det naturlige valget når vi velger et naturlig eksperiment. 

Krav til bruk naturlige eksperiment (sanne eksperimenter)

Sanne eksperimenterer kjennetegnes av følgende kriterier:

  • randomisering (tilfeldig fordeling av deltakere i eksperiment- og kontrollgruppe)
  • Eksperimentell kontroll
  • posttesting av resultatene i alle grupper
  • pretesting

Randomisert utvalg – et absolutt krav

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss