Lightspeed webhotell

Siden kunnskapbegrepet er en flerdimensjonal variabel kan begrepet ha mange ulike meninger. For eksempel er det vanlig å skille mellom følgende kunnskaptyper:

Påstands- og ferdighetkunnskap

Når vi snakker om kunnskap går et viktig skille mellom:

  • Proposisjonal kunnskap (påstandkunnskap) – innebærer at man vet at noe er tilfelle eller at noe er sånn-og-sånn
  • Praktisk kunnskap (ferdighetskunnskap) – innebærer at man vet hvordan noe skal gjøres.

Proposisjonal kunnskap (påstandskunnskap)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg