Domene og webhotell fra OnNet.no

laptop computer on glass-top table

En fundamental analyse bør alltid inkludere finansieringsgrad. Finansieringsgraden viser hvordan selskapets kapital er anvendt og anskaffet. Vi skiller her mellom finansieringsgrad 1 og 2. 

Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad anleggsmidlene er langsiktig finansiert.

Forholdstallet bør være mindre enn 1, slik at den langsiktige kapitalen ikke bare finansierer anleggsmidlene, men også den minst likvide delen av omløpsmidlene. Er den over 1, betyr det at selskapet også bruker kortsiktig gjeld og/eller egenkapital til å finansiere anleggsmidlene. Noe som er uheldig i forhold til den daglige driften.

Finansieringsgrad 1 beregnes slik:

          Anleggsmidler        
(Langsiktig gjeld + egenkapital)

Eksempel:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss