Domene og webhotell fra OnNet.no

Forskning anses som nøkkelen til innovasjon og ny kunnskap. Forskning er derfor viktig, men krever samtidig at vi har det klart for oss hva forskning er og hva forskning kan brukes til.

Definisjon ->> forskning

Min definisjon av forskningbegrepet er:

“Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen”

For at denne definisjonen av skal gi noen mening er det en forutsetning at vi vet hva som legges i begrepene:

Forskning er kilden til innovasjon, kunnskap og viten

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.