Produktutvikling og markedsføring


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 25 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler om Produktutvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Parallelt med brukertestene, eller umiddelbart etter at man har fått positiv respons på de, må det utarbeides en markedsføringstrategi og marketing – mix for det nye produktet. Det hjelper lite å ha utviklet et nytt og “revolusjonerende” produkt hvis det blir presentert og markedsført feil, men det å markedsføre et produkt er ikke lett. Og spesielt er det vanskelig å velge rett strategi og program for et nytt produkt, da man ikke har noe historikk å bygge på.

For å redusere noe av den risiko og usikkerhet som alltid er forbundet med å lansere et nytt produkt, er det påkrevd med markedsundersøkelser hvor alle viktige elementer i introduksjonskampanjen pretestes.

Siden forbrukerne handler som en kontekst, er det påkrevd at vi tester hele marketing – mixen (produkt, pris, distribusjon, markedskommunikasjon, posisjonering osv), og ikke bare de tekniske sidene (funksjonstesten) eller hvordan forbrukerne opplever egenskapene og fordelene (brukertesten) produktet gir. For å teste introduksjons-strategien og -taktikken kan man f.eks. sette inn falske annonser i de mediakanalene man tar sikte på å benytte ved lanseringen. Ved å følge opp disse annonsene ved survey kan man fange opp hvordan målgruppen kommer til å reagere når produktet blir lansert. Hver imidlertid klar over at når vi gjennomfører slike pretester så har respondentene en tendens til å overdrive sin interesse for produktet. For å få et pålitelig bilde av situasjonen må vi derfor alltid justere resultatene nedover. F. Selnes (1993) sier at erfaringer fra analyseinstitutter tilsier at kjøpssannsynligheten bør korrigeres med en faktor på mellom 20 – 80%, avhengig av produkt og situasjon. Regelen er her at desto dyrere produktet er og desto større nyheten er, jo mer må vi justere nedover. Når det gjelder mulighetene til å teste kjøpssansynligheten ved ulike prisnivå, skal man være klar over at det er vanskelig å få pålitelige svar fra respondentene. Det er vanskelig for dem å angi ved hvilken pris de kommer til å miste interessen for produktet, og mange vil avgi strategiske svar i håp om at produktet skal bli så rimelig som mulig.

Forhold som f.eks. må pretestes før en produktlansering er:

1. Emballasjetest

 • Pakningsstørrelser
 • Utforming
 • Materiale
 • Farge
 • Tekst
 • Merke/navn

2. Kommunikasjonstester

 • Oppmerksomhetsverdi
 • Leseverdi
 • Evne til å formidle budskap
 • Profilen og image som skal skapes

3. Markedsplan

Det må utformes en fullstendig markedsplan, og alle elementer må pretestes. Har vi valgt riktig strategi ? Hva med målgruppen ? Nivå for innsats ? Pris ? Profil ? Distribusjonsapparat ? Salgsargumenter ? Media-mix osv.

Testsalg

For å redusere risikoen ved markedsføring av nye produkter, foretar man ofte et testsalg. I et geografisk avgrenset område eller ovenfor bestemte kundegrupper lanseres produktet med de samme tiltakene som er aktuelle (markedsplanen). Det er altså ikke bare produktet, men hele planen som blir testet. I tiden etter at produktet er introdusert, registreres salget fortløpende og det gjennomføres en felt undersøkelse for å få frem reaksjon fra kjøpere og ikke – kjøpere. Etter testsalget har man muligheter til å endre opplegget før man lanserer produktet i stor skala. Noe som reduserer risikomomentene som er forbundet ved lanseringen, og som utvilsomt kan spare bedriften for store feil som kan gi katastrofale følger. Testsalget gjør det også mulig å sette opp pålitelige salgsprognoser før produktet blir lansert.

Introduksjon

Har produktet kommet til denne fasen blir produktet lansert, og det gjennomføres fortløpende markedsundersøkelser for å kontrollere at lanseringen går som prognosert. Eventuelle avvik blir gjenstand for ulike avviksanalyser.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Produktutvikling og teknisk utviklingImplementeringsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Du leser nå artikkelserien: Produktutvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Produktutvikling og teknisk utviklingPIC – plan (en nedskrevet produktstrategi) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)