Sharpe-ratio


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Avkastningskrav
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


sharp-ration

«Minimum-variance frontier»

Markowitz utviklet en graf som han kalte «minimum-variance frontier». Denne grafen angir den laveste mulige variansen som en portefølje bestående av risikofylte aktiva kan oppnå for et hvert avkastningskrav. Den delen av grafen som også angir de porteføljene som har høyest avkastning til hvert nivå av varians, kaller man den effisiente fronten.

minimum-variance-frontier

Kapitalallokeringslinjen (CAL)

Kapitalallokeringslinjen (CAL) er en rett linje som angir alle kombinasjoner av risikoavkastninger som er mulig for investorer å oppnå. Markedets kapitalallokeringslinje er summen av alle inverstores kapitalallokeringslinje (Bodie, Kane & Marcus 2011).

cml

Kapitalallokeringslinjen finnes ved å trekke en linje fra risikofri rente (Rf) til punktet mellom avkastning og standardavviket til et aktivum. Figuren under illustrer et eksempel med avkastningen og standardavviket til markedet. Standardavviket reflekterer her risikoen til en aksje.

fig121

Denne rette linjen har skjæringspunkt lik den risikofrie renten og en helning vi kaller Sharpe-ratio. Sharpe-ratio beregnes slik:

Sharpe-ratio

Basert på antakelsen om at investorene har homogene forventninger vil samtlige investorer identifisere den samme porteføljen som den porteføljen med den bratteste kapitalallokeringslinjen, det vil si den porteføljen som i kombinasjon med en risikofri investering gir den høyeste avkastningen gitt enhver mengde volatilitet, her uttrykt ved Sharpe-ratio.

Sharpe-ratio måler økningen i forventet avkastning for hele porteføljen for hver enhets økning i standardavvik, altså hvor mye ekstra avkastning man får for å påta seg ekstra risiko.

Jo høyere Sharpe-ratio, altså jo brattere kapitalallokeringslinje, jo høyere avkastning får man for et hvert nivå av standardavvik.

Gitt forutsetningene for kapitalverdimodellen så vil alle investorer ende opp med å holde den porteføljen som i kombinasjon med en risikofri investering gir høyest avkastning for et hvert nivå av volatilitet. Dette vil si at alle investorer vil ende opp med å holde den porteføljen hvor den effisiente fronten tangerer den bratteste kapitalallokeringslinjen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Avkastningskrav

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Andre avkastningskravKapitalmarkeds- og markedsavkastningslinjen >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Avkastningskrav
  • Avkastningkrav basert på kapitalverdimodellen (CAPM)
  • Andre avkastningskrav
  • Sharpe-ratio
  • Kapitalmarkeds- og markedsavkastningslinjen
  • Singel-indeks modellen