Domene og webhotell fra OnNet.no

Individuelle forhold som påvirker sykefraværet omfatter alle personlige forhold som ikke kan knyttes til arbeidsplassen eller samfunnet vi er en del av. Denne påvirkninggruppen er det viktig å ta hensyn til når vi skal vurdere årsakene til sykefraværet, da vi alle er ulike og vår evne til å få/ tåle sykdommer varierer med en rekke forhold.

De viktigste individuelle påvirkningsfaktorene for sykefraværet er:

Biologisk og genetisk arv

Mange mener det er arvelig bestemt om vi får diabetes, kreft, allergi, astma, eplepsi, hjerteinfark o.l. sykdommer, men så enkelt er det ikke. Selv om det sies at arveligheten av en bestemt sykdom i enkelte tilfeller kan være mellom 30 og 80 prosent, er det få sykdommer som bare er arvelig bestemt. Som regel må det til ulike miljømessige faktorer for at en sykdom skal bryte ut, f.eks. diabetes. Vi kan kanskje si det er familien og gener som lader revolveren, men det er livsstilen som er avtrekkeren på sykdommens utbrudd, skriver Sletteland og Donovan (2012). Arv er derfor en dårlig forklaringsvariabel for det økte sykefraværet eller sykefraværet generelt.

Alder

Alderen synes å være den sterkeste individuelle variabelen for å predikere sykefravær. All forskning på området viser en sterk sammenheng mellom alderen og sykefraværet. Funnene viser at:

“Jo eldre vi blir, jo sykere blir vi”.

Ikke bare påvirker alderen sykefraværfrekvensen, men den påvirker også lengden på sykefraværet. Årsaken til denne utviklingen er enkel. Jo eldre vi blir, jo dårligere blir også vår generelle helse og lengre tid tar det også å helbrede eventuelle helseproblemer.

Kjønn

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.