Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

EFU er en annen måte å argumentere for “fordelene” enn ÅFK-modellen, men legg merke til at Egenskap benyttes som utgangspunkt istedenfor Årsak (behov).

Teknikken kan forklares gjennom følgende modell:

Ved å ta utgangspunkt i eksemplet med ABS – bremsene vil en EFU – argumentasjon bli slik:

“Med blokkeringsfrie bremser (egenskap) vil oppbremsing selv på forholdsvis glatte veier skje uten at man mister styringen og bremsestrekningen vil bli mindre (fordeler) hvilket gjør det nesten umulig å kjøre av veien (utbytte)”.

Ved bruk av denne teknikken påstår man direkte, uten først å kontrollere at kunden har behov eller er med, slik vi gjorde når vi baserte oss på ÅFK – metoden. EFG og ÅFK metoden benyttes vanligvis hver for seg, men de lar seg også kombineres.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss