MARKEDSFØRING

Artikkelserier knyttet til fagområdet markedsføring. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Markedsføring

wp-content/uploads/viral-markedsforing-300x215.png

Viral markedsføring

En artikkelserie om hva viral markedsføring er og hvordan du går frem for å få suksess med viral markedsføring og hvordan du implementerer viral markedsføring med resten av markedsplanen.

Antall artikler: 35 artikler

/wp-content/uploads/utvikling-visuell-profil-300x204.jpg

Visuell profil

En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet. Inkl. en gjennomgang av hva du må huske på underveis – steg for steg.

Antall artikler: 15 artikler

Globalisering / internasjonalisering

I denne artikkelserien går vi igjennom hva globalisering og internasjonalisering er og hva det er viktig å tenke på når virksomheten skal ta skrittet ut på nye internasjonale markeder.

Antall artikler: 14 artikler

Digital markedsføring >> SEO

En artikkelserie som tar for seg alt du trenger å vite om søkemotoroptimalisering. En effektiv form for “gratis markedsføring” siden Google står for omtrent 90% av trafikken på nettet.

Antall artikler: 40 artikler

Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Hva er e-postmarkedføring og hvordan gå frem for å bruke e-postmarkedføring som ett effektivt virkemiddel?

Antall artikler: 37 artikler

Eventmarkedsføring

Hva er eventmarkedsføring og hvordan bruke eventmarkedsføring på en effektiv måte. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om eventmarkedsføring og bruken av denne form for markedsføring.

Antall artikler: 2 artikler

/wp-content/uploads/sponsing-formal-300x169.jpg

Sponsing

En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.

Antall artikler: 4 artikler

Sosiale medier

En artikkelserie som tar for seg bruken av sosiale medier og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring sosiale medier og sosial markedsføring.

Antall artikler: 25 artikler

Direkte markedsføring

Hva er direkte markedsføring og hvordan bruke denne markedsføringsformen på en effektiv måte?

Antall artikler: 5 artikler

/wp-content/uploads/konkurrenter-300x163.jpg

Konkurrent

Artikler som går igjennom konkurrentbegrepet, forklarer hvordan du gjennomfører en konkurranse- og konkurrentanalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.

Antall artikler: 16 artikler

Telemarketing

En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess. Ikke bare myntet på telefonselgere men alle som bruker telefonen aktivt i kommunikasjonen.

Antall artikler: 7 artikler

wp-content/uploads/forretningsmann.jpg

Markedsplanlegging

En gjennomgang av hvorfor markedsplanlegging er viktig og hvordan du bør gå frem for å få suksess med din markedsplanlegging.

Antall artikler: 18 artikler

wp-content/uploads/organisasjonsstruktur-1.jpg

Organisering av markedsføring funksjonen

En gjennomgang av hvordan vi bør gå frem for å organisere markedsføring funksjonen og salgsapparatet for å få en mest mulig effektiv markeds- og salgsorganisasjon.

Antall artikler: 6 artikler

Kommunikasjonsvirkemidler

Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?

Antall artikler: 23 artikler

wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

Konkurransefortrinn

Hva er et konkurransefortrinn, hvorfor er dem viktige og hvordan gå frem for å skape dem? I denne artikkelserien finner du svarene.

Antall artikler: 20 artikler

wp-content/uploads/malgruppe.jpg

Målgruppe

Hvordan gå frem for å velge korrekt målgruppe for virksomheten og virksomhetens verditilbud? I denne artikkelserien går vi igjennom dette spørsmålet.

Antall artikler: 18 artikler

wp-content/uploads/leverandor-300x195.jpg

Leverandørvalg

Hvordan gå frem for å velge rett leverandør, hvor mange leverandører trenger virksomheten og hvordan legge opp forsyningsledelsen? I denne artikkelserien finner du svarene.

Antall artikler: 6 artikler

Servicescape

En gjennomgang av servicescape modellen som forklarer hvilke virkninger det fysiske miljøet til en serviceorganisasjon har på kundenes atferd, f.eks. om de kjøper en tjeneste eller ikke. Modellen er idag den dominerende rammen for å studere og evaluere det fysiske miljøet en serviceorganisasjon befinner seg i.

Antall artikler: 20 artikler

wp-content/uploads/digital-markedsforing.jpg

Digital markedsføring

En gjennomgang av hva digital markedsføring er og hvordan vi benytter digital markedsføring på en effektiv måte.

Antall artikler: 14 artikler

Produkt

I denne artikkelsamlingen går vi igjennom hvordan du skal bruke produkt som konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedstrategi og markedsføringsmiks. 

Antall artikler: 27 artikler

Kundeperspektivet

En gjennomgang av moderne markedsføring, sett ut i fra ett helhetlig perspektiv, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må stemme overens for å få ønsket effekt.

Antall artikler: 5 artikler

Digital markedsføring >> E-handel

Hva er e-handel, hvordan utvikle en egen nettbutikk og hvordan bruke netthandel som ett effektivt virkemiddel?

Antall artikler: 39 artikler

Kjøpsprosessen

Hva er en kjøpsprosess, hva består kjøpsprosessen av og hvordan kan du påvirke denne kjøpsprosessen slik at den ender opp med at kunden kjøper ditt produkt. I denne artikkelserien finner du svarene.

Antall artikler: 29 artikler

/wp-content/uploads/marked-suksessfaktor-300x187.jpg

Grunnleggende markedsføring

Etter å ha lest artikkelserien vil du vite hva markedsføring er, hvilke markedsføringteknikker som finnes og hvordan du skal gå frem for å lykkes med markedsføringen av noe.

Antall artikler: 27 artikler

/wp-content/uploads/relasjonsbygging-300x300.jpg

Relasjonsmarkedsføring

I denne artikkelserien går vi igjennom hva relasjonsmarkedsføring er og hvordan denne markedsføringsteknikken skal brukes for å lykkes med å skape varige, lønnsomme relasjoner til kundene og de andre delene av omgivelsene virksomheten er avhengig av for å leve og vokse.

Antall artikler: 27 artikler

/wp-content/uploads/varemerke1-300x300.jpg

Omdømme

Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.

Antall artikler: 15 artikler

Merkevarebygging

Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.

Antall artikler: 41 artikler

Markedsplan

Hva er en markedsplan, hvilken funksjon har markedsplanen, hva inngår i den og hvordan gå frem for å lage en markedsplan for virksomheten.

Antall artikler: 38 artikler

Digital markedsføring >> Eget nettsted

Hvordan gå frem for å utvikle et eget nettsted som løser virksomhetens kommunikasjonsoppgaver?

Antall artikler: 35 artikler

/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Moral & etikk

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

Antall artikler: 26 artikler

Service og serviceledelse

En artikkelserie som tar for seg service som konkurransevirkemiddel, og hvordan vi bør gå frem for å bygge en serviceorganisasjon ved hjelp av serviceledelse.

Antall artikler: 48 artikler

/wp-content/uploads/2013/12/markedsystemet-innhold-280x300.jpg

Arbeidsbetingelser og markedssystemet

En gjennomgang av hva et markedssystem er og hvilke arbeidsbetingelser som kan tenkes å kunne påvirke organisasjonens eksistens og videre vekst.

Antall artikler: 34 artikler

Distribusjon

Hva er distribusjon, hvilke distribusjonsformer finnes, hva bør vi tenke på når vi skal velge distribusjonstrategi og distribusjonpartnere?

Antall artikler: 16 artikler

/wp-content/uploads/prisstrategi-300x219.gif

Pris

Hvordan bruke pris som et konkurransevirkemiddel, hvordan beregne korrekt pris på en vare og velge korrekt prispolitikk? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring pris generelt.

Antall artikler: 32 artikler

/wp-content/uploads/marked.jpg

Markeder

Hva er et marked, hvilke markeder og markedsformer finnes, hva kjennetegner dem og hvordan bruke dem i operativ markedsføring? I denne artikkelserien ser vi nærmere på disse viktige markedspørsmålene.

Antall artikler: 22 artikler

/wp-content/uploads/marked-segmentering.jpg

Markedssegmentering

Hva er markedsegmentering og hvordan gå frem for å segmentere markedet? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, pluss alt annet du måtte lure på om markedssegmentering.

Antall artikler: 14 artikler

/wp-content/uploads/markedskommunikasjon-hva-er.jpg

Markedskommunikasjon

Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel?

Antall artikler: 12 artikler