Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 31 artikler om Informasjonssystem

Lese tid: 3 minutter

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

På programvaresiden går utviklingen så fort som på maskinvarefronten. Dette fordi alle systemer er avhengig av å kunne kommunisere og utveksle data med hverandre, samtidig som virksomhetene som bruker dem ikke er villig til å bytte ut dyre systemer i tide og utide. 

Noen sentrale spørsmål som må besvares når valg av programvareplattform skal gjøres er:

Operativsystem

Det første valget som må velges på programvaresiden er valg av operativsystem for serverne. På serversiden vil valget primært stå mellom to plattformer:

 1. Linux/Unix baserte operativsystemer
 2. Windows baserte operativsystemer

De Linux baserte operativsystemene er idag den dominerende plattformen på serversiden med en markedsandel på over 60%. 

brukersiden vil valget stå mellom:

 1. iOS (Apple sitt OS)
 2. Windows (Microsoft sitt OS)
 3. Android (Google sitt OS)

Dokumenter og fil-formater

Alle elektroniske dataene virksomheten har, skaper og får kommer fra dokumenter og databaser. Av den grunn er valg av fil-formater for virksomhetens dokumenter og databaseformat to essensielle valg på programvaresiden. 

For at brukerne av virksomheten skal kunne utveksle, lese og behandle dokumentene virksomheten får og har kreves det at alle brukerne har programvare som gjør det mulig å åpne, lese og skrive til disse dokumentene. Skal de utveksles med andre utenfor virksomheten, f.eks. med kunder og leverandører, kreves det i tillegg at dokumentene er i et universelt filformat som de som mottar dokumentene har på sin enhet.

Databaseformat

All digital informasjonen virksomheten har bør lagres i databaser som virksomhetens servere og brukere kan koble seg på for å hente fra et felles sentralt sted som holdes oppdatert.

For at ulike programmer og systemer skal kunne koble seg opp mot samme database for å utveksle informasjon må alle programmene og systemene støtte det samme databaseformatet, slik at det er mulig å lagre dataene i en sentral database.

Virksomheten må derfor bestemme seg for hvilket database format de skal satse på. Noe som krever at de sjekker hvilke databaseformater programmene og nettverkene de benytter støtter.

De vanligste databaseformatene er idag:

 1. mySQL (størst med en markedsandel på over 60%)
 2. MS SQL
 3. Oracle SQL

Ikke alle disse databaseformatene kan kjøres på samme operativsystem. Valg av operativsystem og databaseformat må derfor sees i sammenheng.

Brukerprogrammer

Deretter må virksomheten bestemme seg for hvilke informasjonssystemer i form av programmer de trenger og hvordan disse informasjonssystemene (programmene) skal kobles sammen til en helhetlig system som dekker virksomhetens informasjonsbehov.

Jeg viser her til min artikkelserie om informasjonssystemene hvor jeg går igjennom alle de informasjonssystemene som kan være aktuelle for virksomheten og hva virksomheten må tenke på i denne sammenheng.

Sikkerhetsprogrammer

For å unngå datainnbrudd og at sensitiv informasjon kommer på avveie kreves det at alle serverne og bruker ustyret er utstyrt med skikkelige sikkerhetsprogrammer som sikrer at uvedkommende ikke får adgang.

Virksomheten må derfor bestemme seg hvor hvilke programmer de ønsker å bruke. F.eks. trenger såvel serverne og bruker utstyret:

 1. Brannmur
 2. Anti-virus program
 3. Sikker tilkobling (SSL)

Her bør man velge felles programmer for alle, slik at det blir enkelt og kostnadseffektivt å holde dette oppdatert og sikkert.

Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Maskinvare plattformOperativsystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjonssystem
 • Legacy-systemer
 • IT-strategi
 • Maskinvare plattform
 • Programvareplattform
 • Operativsystem
 • Systemutvikling (Software Engineering)
 • Datanettverk (nettverk)
 • Klient – Server arkitektur
 • Trelagsarkitektur
 • Database
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Datasikkerhet
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer
 • Dokumenter og fil-formater
 • Internett sin historie
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.