Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Forskning viser at alle bedrifter går igjennom en livssyklus fra de blir etablert til de forsvinner. En livssyklus som ligner på produktet- og markedets livssyklus mener mange.

De som mener dette tar utgangspunkt i den generelle modellen som gjelder for produktets livssyklus og bruker de samme fasene som gjelder for den. Modellen under viser den tradisjonelle diffusjonsprosessen i kombinasjon med adopsjonsprosessen til Rogers som normalt brukes for å beskrive produktets livssyklus. Den samme modellen brukes også til å beskrive markedets livssyklus.

diffusjonsprosessen

Flere studier viser at bedrifter i de tre første fasene (oppstart, vekst og modning) gjerne opplevde diversifisering av salg, differensiering av arbeidskraften og at arbeidsproduktiviteten økter. Mens oppstarts og vekstbedrifter kjennetegnes av en høy innovasjonsevne faller denne innovasjonsevnen jo lengre ut i livssyklusen bedriften kommer.

I den siste fasen (avvikling) reduseres bedriftens evne til differensiering kraftig og bedriften kjennetegnes av selvtilfredshet, treghet og strategisk rigiditet. I modning, metning og avviklingsfasen blir organisasjonene stadig mer mekaniske og byråkratiske, gjerne koplet med atferd som representerer lavere konkurranseevne og dårligere markedstilpasning i forhold til hvor veksten og lønnsomheten ligger.

For å bedre forklare hva de ulike fasene normalt innebærer og representerer presenterer vi under noen tilhørende livssyklus modeller for bedrifter.

The Greiner Growth Model

“The Greiner Growth Model” ble utviklet av Larry E. Greiner i 1972, og sier at voksende  organisasjoner gjerne går gjennom fem ulike utviklingssteg.

Hver fase innebærer en relativt rolig periode med vekst, som ofte ender med en ledelseskrise («management crisis») som bærer preg av omveltning, kaos og endringer. Hvordan bedriftene løser hver omveltningsperiode avgjør hvorvidt bedriften går videre til neste vekstfase.

Greiners fem vekstfaser er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.