Hjernen

Størrelsen på hjernen er det som skiller mennesket fra resten av dyrerike. Hjernen er vårt viktigste organ

Tenking ( tankeprosessen )

Det tankemessige utviklingsområdet tar for seg menneskets tenkning og evnen det har til å løse problemer av alle slag.

Det kognitive kartet

Et kognitivt kart er en modell som viser sentrale og viktige elementer i den tankemessige utviklingen.

Perioder i den tankemessige utviklingen

Piaget deler den tankemessige utviklingen inn i fire perioder, og vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner hver av disse periodene: