Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

I denne artikkelserien lærer du forskjellen mellom merkevarebygging og bygging av et omdømme, samt hvordan du bør gå frem for å skape et ønsket omdømme. Artikkelserien bør leses i sammenheng med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte, da alle merkevareteknikkene også gjelder for byggingen av et omdømme.

Hva er omdømme?

agenturer.no

Det finnes ingen generell definisjon på begrepet omdømme, også kalt renommé eller rykte, men en relativ god definisjon er denne:

Et omdømme er sUMMEN AV OPPFATNINGER ULIKE INTERESSENTGRUPPER HAR AV EN VIRKSOMHET ELLER SUMMEN AV DE HISTORIENE SOM FORTELLES OM VIRKSOMHETEN

Et omdømme er med andre ord:

DE EGENSKAPENE VED VIRKSOMHETENE SOM UTVIKLES over tid UT I FRA VIRKSOMHETENS RELASJONER TIL SINE OMGIVELSER (MARKEDSSYSTEMET)

Som det går frem av definisjonen er omdømme en fellesbetegnelse for såvel virksomhetens profil og image.

Hva er profil og image?

Profil handler om:

HVORDAN VIRKSOMHETEN ØNSKER Å BLI OPPFATTET

mens image forteller:

HVORDAN VIRKSOMHETEN FAKTISK BLIR OPPFATTET

1 av 6 konkurransevirkemidler

Profil i form av omdømme og merkevarebygging er idag blitt ett konkurransevirkemiddel på linje med produkt, pris, distribusjon, kommunikasjon og service. Den engelske betegnelsen for omdømme er corporate branding.

Omdømme, bedriftprofil og image er tre begreper som ofte blandes sammen og mange tror de betyr det samme. Det gjør de ikke. Forskjellen kan forklares slik.

Et viktig konkurransefortrinn

Omdømme er også et av de viktigste konkurransefortrinnene en virksomhet kan ha. Dette fordi et godt omdømme gjør at kundene forholder seg lojale mot virksomheten og ikke glemmer virksomheten når et behov virksomheten kan dekke oppstår. 

Å skape et godt omdømme tar imidlertid tid og krever i mange tilfeller at vi også må ta ibruk merkevarebygging for å klare å skille virksomheten ut fra konkurrenten på en positiv måte og gi kundene en grunn for å huske virksomheten.

Corporate branding (omdømme) vs. product branding (merkevarebygging)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg