Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 11 artikler om Hybrid-verdikjede

Det er nå på tide å skrive en ny oppdatert forretningsplan som oppsummerer alle de endringene i forretningsmodellen, verdikjeden, strategiene og del-planene som så langt er tatt i forbindelse med utviklingen av den nye hybride-verdikjeden.

Forretningsplanens funksjon er å fungere som en overordnet plan for virksomheten. Det er derfor viktig at denne planen er oppdatert med alle de endringene som er gjennomført. Gjøres ikke dette vil det ikke lenger være noen sammenheng mellom liv og lære. 

Siden forretningsplanen er det mest sentrale dokumentet i enhver organisasjon har jeg også skrevet en egen artikkelserie om forretningsplanen som jeg anbefaler at du leser for å være sikker på at du skriver denne planen korrekt og får med alle de essensielle delene som bør inngå i dette dokumentet. 

Husk bare at det ikke bare forretningsplanen som trenger å bli oppdatert med endringene som er gjennomført eller planlagt gjennomført. Endringene vil påvirke hele eller store deler av organisasjonen. Del-planene til de ulike delene av organisasjonen må derfor også oppdateres av den som er ansvarlig for planens innhold. 

Markedssjefen må oppdatere markedsplanen, økonomisjefen må oppdatere økonomiplanen, salgssjefen må oppdatere salgsplanen osv. osv. 

Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelseAvvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.