Domene og webhotell fra OnNet.no

Kortsiktig gjeld er:

“lån og gjeldsforpliktelser som skal betales tilbake innen et år”.

I balansen deles den totale gjelden i langsiktig og kortsiktig gjeld. Siden kortsiktig gjeld er dyrere enn langsiktig gjeld, bør alle anleggsmidlene og noe av omløpsmidlene være langsiktig finansiert, dvs. med egenkapital og langsiktig gjeld. Anleggsmidler er bygninger, produksjonsutstyr, kjøretøy, osv., mens omløpsmidler er kortsiktige bankinnskudd, debitorer, varelager, osv.

De vanligste formene for kortsiktig gjeld er:

Kassekreditt

En viktig finansieringskilde for mange selskaper er den såkalte kassekreditten. Dette er en konto som selskapet både kan sette inn penger på og overtrekke. Vi kan altså bruke kassekredittkontoen til å ta opp kortsiktige lån.

Trekk på kassekredittkontoen benyttes gjerne for å betale ut lønn, betale leverandører, osv. Når pengene fra salg osv. kommer inn, settes dette inn på den samme kontoen slik at lånet reduseres.

I avtalen bedriften har med banken finnes det en øvre grense, en såkalt limit, for hvor mye man kan låne fra kassekredittkontoen. Kostnaden ved å ha kontoen beregnes som en viss provisjon av limit pluss renter av det beløpet som til en hver tid er trukket.

Kassekreditt er et effektivt virkemiddel for å kunne håndtere store likviditets variasjoner i tid, men bankene krever her at selskapet kan vise til historikk, minst 3-år, som viser at banken ikke tar noen stor risiko før slik kredit innvilges. Noe som gjør at de færreste nyetablerte selskaper kan regne med å motta noen kassekreditt fra sin bank uten private kausjonister som garanterer for kreditten banken gir.

La oss ta et eksempel på hva en kassekreditt koster.

Tenk deg at en bedrift har et kassekreditt lån med limit på 1 000 000 krone. Provisjonen er 0,3 % per kvartal og renten er 6 % p.a. Renter og provisjon avregnes kvartalsvis.

Dersom gjennomsnittlig trekk på denne kontoen er 600 000 kr, kan effektiv rente per år beregnes slik:

Leverandørkreditt

Den vanligste formen for leverandør finansiering er å få en lang betalingsfrist fra leverandøren. Klarer du å finne en leverandør som gir selskapet en så lang kreditt-tid at du rekker å kjøpe og selge dem, samt få dine kunder til å betale for varene før selskapets faktura fra leverandøren forfaller til betaling, trenger du i teorien ingen penger, da leverandørens kreditt finansierer all nødvendig likviditet. I visse bransjer hvor omløpshastigheten på varelagret er høyt, kan dette faktisk være mulig å få til.

Andre former for leverandør finansiering er når leverandøren går inn med utstyr selskapet trenger for å kunne tilby kundene sitt verditilbud på ønsket måte. F.eks. er det vanlig at bryggeriene utstyrer kiosker og forretninger med kjøleskap med deres reklame på. I andre tilfeller bidrar de med såkalt markedstilskudd som går ut på at de påtar å betale deler av selskapets markedsføringskostnader. F.eks. 2% av media kostnadene for å kjøre en reklamekampanje.

La oss ta et enkelt eksempel.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss