Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Den visuelle profilen skal gi virksomheten en identitet og personlighet, samtidig som den skal skille virksomheten fra konkurrentene.

Bare en av mange identitetskomponenter

Den visuelle profilen er bare et av mange virkemidler i virksomhetens omdømme- og merkevarestrategi. Den visuelle profilen må derfor ha som overordnet mål å støtte opp under disse strategiene for å sikre at det alltid blir samsvar mellom hva virksomheten er, gjør og sier.

Et omdømme består av:

  • holdningen til merket
  • de mest sentrale assosiasjonene/verdiene som gir opphav til holdningen i en gitt målgruppe (kunder, myndigheter, investorer osv.)

Merkestrategien skal styrke den mentale merkeverdien, dvs. forbedre kjennskapen og styrke utvalgte merkeassosiasjoner slik at det formes et unikt og positivt bilde av merket. Prosessen kan beskrives med følgende forenklende modell (Supphellen 2006):

visuell-profil-modell
Merkestrategi og omdømmeutvikling

Modellen viser at virksomhetens visjon, den gjeldende kulturen og omdømme de mest sentrale komponentene når det gjelder å forme det ønskede omdømme. Det ønskede omdømme kan virksomheten utvikle gjennom markedskommunikasjon (de visuelle identitetskomponentene, annonsering, PR-tiltak osv.) og gjennom organiseringen/ledelsen av markedsarbeidet (effektivitet og atferd).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss