Domene og webhotell fra OnNet.no

Begrepet krise

kriseDet finnes en mengde definisjoner av begrepet krise. Hva vi inkluderer i begrepet avhenger av hva begrepet skal brukes til og hvilket teoretisk perspektiv vi legger til grunn.

Selv om begrepet krise idag er forbundet med panikk, ulykke, nød og ubehag er den originale betydningen av ordet er ikke like dystert. Det greske ordet Κρισισ (krisis) betyr “beslutning, valg, vendingspunkt og plutselig forandring til det bedre eller verre“.

Den kinesiske versjonen av begrepet oversettes til engelsk som “wei ji”. Wei betyr fare eller frykt, mens ji betyr mulighet eller ønske. Den samlede betydningen blir derfor: “fare pluss mulighet”, “farlig mulighet” eller “mulighet for fare”. Uansett språkforhold er det tydelig at begrepets originale betydning er noe annet enn katastrofalt (Doorley & Garcia, 2010). Læring og erfaringer fra kriser gjør det enklere for å håndtere neste krise på en bedre måte.

Definisjon

Hermanns definerte i 1963 en krise som en hendelse som karakteriseres som en trussel og som kommer overraskende, med en kort responstid. Denne definisjonen er mye brukt, men den sier ikke noe konkret hva en krise er. En mer beskrivende definisjon er definisjonen til Magne Vollan Aarset (2010):

“En krise er en uønsket, uforutsett hendelse som kan føre til skade på mennesker, miljø, strukturer eller eiendom, tap av viktige programvarer eller prosedyrer, finansielle tap eller skade/tap av omdømme til en person, en organisasjon, en bransje eller interessenter”.

En ligende definisjon har Boin (2005:2):

“En krise er en alvorlig trussel mot de fundamentale strukturene, verdiene og normene i et system, som under tidspress og høy grad av usikkerhet vil kreve at komplekse og store avgjørelser blir tatt innad i organisasjon”.

En kortere og mer generell definisjon er definisjonen til Eriksen (2011:13):

“En krise er en situasjon som truer viktige verdier og/eller svekker ens evne til å utføre viktige funksjoner”.

Mens Chong sin definisjon oppsummerer en krise som:

“Kriser er negative hendelser som kan forårsake virksomhetens død”.

Felles for alle definisjonene er at begrepet krise defineres som enten en trusler for en organisasjon eller et samfunns kjerneverdier. Verdiene kan eksempelvis være liv og helse, viktig infrastruktur, eiendom eller økonomiske tap.

Hvis vi inkluderer de positive og ikke bare de negative mulighetene i definisjonen av begrepet, åpner vi også opp for å studere hvordan kommunikasjon reduserer usikkerhet, gir interessenter informasjon om hvordan krisehåndtering bør foregå og hvordan vi kan tilrettelegge for læring etter krisen (Olsson, 2014).

Ulike typer kriser

Siden krise begrepet er så omfattende må vi skille mellom hva slags type krise vi snakker om. Her kan vi f.eks. skille mellom:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.