Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

krise

En krise er et vidt begrep som kan benyttes om mange ulike hendelser.

Det første vi må gjøre er å skille mellom

  • Personlige kriser – livskriser, som for eksempel tap av jobb, skilsmisse, og dødsfall. 
  • Virksomhetskrise – en krise som rammer virksomheten, f.eks. arbeidsulykke, korrupsjon. streik og sabotasje
  • Nasjonal krise – terrorangrep, naturkatastrofe, epedemier, krigshandlinger eller lignende hendelser.

I denne gjennomgangen av krisebegrepet og kriseledelse tar jeg kun for meg virksomhetskriser som kan true virksomhetens omdømme hvis de ikke blir håndtert på en korrekt måte. Med virksomhetskriser menes kriser som rammer en virksomhet spesifikt, enten virksomheten selv er ansvarlig eller ikke. Eksempler på virksomhetskriser er situasjoner hvor virksomheten har gjort noe ulovlig, blitt utsatt for en virksomhetspesifikk hendelse eller har blitt satt i et dårlig lys av en hendelse.

Definisjon

Det finnes og anvendes flere ulike definisjoner på begrepet krise.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerer en krise som:

“En organisasjon, institusjon eller virksomhet er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true organisasjonens kjernevirksomhet og/eller troverdighet. Begrepet virksomhet gjelder her for alt som er en organisatorisk enhet” (Fagerli, 2012, s. 17).

Magne Vollan Aarset (2010) definerer en krise som:

“en uønsket, uforutsett hendelse som kan føre til skade på mennesker, miljø, strukturer eller eiendom, tap av viktige programvarer eller prosedyrer, finansielle tap eller skade/tap av omdømme til en person, en organisasjon, en bransje eller interessenter”

Eriksen (2011, s.13) sin definisjon er mer generell:

“[…] en situasjon som truer viktige verdier og/eller svekker ens evne til å utføre viktige funksjoner”

Mens Chong sin definisjon oppsummerer en krise som:

Kriser er negative hendelser som kan forårsake virksomhetens død.


Hva kjennetegner en krise?

Størrelsen på en krise avgjøres av:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.