Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 10 artikler om Outsourcing

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

Outsourcing (tjenesteutsetting) refererer til:

prosessen der en kommersiell kontrakt er laget med en tredjepartsleverandør til å yte tjenester som ellers kunne utføres av interne ansatte i selskapet.

Fordeler med outsourcing ( tjenesteutsetting )

De viktigste fordelene for bedrifter å velge outsourcing er:

1. Kostnadsbesparelser

Kostnadene forbundet med en ansatt i selskapet er alltid større enn kostnaden for en ekstern tjenesteleverandør, og dette er den viktigste grunnen for de fleste bedrifter velger å outsource ikke-kjernefunksjonene. Spesielt kan besparelsene bli store hvis tjenestene eller produktene kan settes bort på en offshore kontrakt, da lønnsnivået i andre land er vesentlig lavere enn i Norge.

2. Kvaliteten på tjenesten

Om kvaliteten på de tjenestene som settes bort øker eller reduseres er noe som ofte diskuteres og her går det ikke an å gi noe entydig svar. Outsourcing kan i mange tilfelle øke kvaliteten på tjenesten ved at tredjepartleverandøren har disse tjenestene som sin kjernevirksomhet og bør derfor være bedre kvalifisert til å klare jobben enn virksomhetens egne ansatte. 

3. Spesialkompetanse

Enhver tjenesteleverandøren er en ekspert på sitt eget tjenestetilbud, i motsetning til virksomheten som betrakter dem som støtteaktiviteter til sine kjerneaktiviteter. Outsourcing gir dermed økt kompetanse innenfor sine støtteaktiviteter som de kan bruke i sin verdiskapning og kanskje også i andre områder av driften av selskapet.

4. Kontraktsforpliktelse

Settes en jobb bort til en tredjepart har virksomheten en kontraktforpliktelse fra dem at de vil utføre oppgaven i henhold til kontrakten, noe virksomheten ikke har når de benytter sine egne ansatte.

5. Bemanning problemer

Mange ganger kan det være vanskelig å finne nok dyktige medarbeidere og opplæring av dem kan by på problemer. Det samme gjelder arbeidet å lede dem. Outsources en oppgave til et annet selskap er bemanning problemene deres hodepine og ikke virksomhetens.

6. Risikoreduksjon

Ved å outsource en oppgave reduserer virksomheten sin egen risiko ved at de ikke trenger å investere i utstyr eller ansatte. Alt er tjenesteleverandørens ansvar, noe som reduserer virksomhetens sjanser for at noe skal gå galt.

7. Økt fokus

Ved å outsource støtteaktivitetene kan virksomheten fokusere utelukkende på sine kjerneaktiviteter. Dvs. de aktivitetene som genererer resultatene deres og ikke støtteaktivitetene. Denne økte fokusen gjør det enklere å fokusere på det som er viktig for selskapet og ikke bruke tid og ressurser på støtteaktivitetene rundt dem.

Ulemper ved outsourcing (utkontraktering)

Som vi allerede har vært inne på finnes det også flere ulemper ved outsorucing som det er viktig å væree klar over. De viktigste negative faktorene som taler imot outsourcing er antagelig disse: 

Språkbarrierer

Språkbarrierer utgjør alltid en trussel ved offshoring, da partene lett kan komme i problemer fordi de har problemer med å kommunisere med hverandre. Dette er alltid noe som må vurderes grundig.

Kulturproblemer

Forskjeller i kulturen mellom landene kan også ofte føre til uventede problemer som ikke skyldes noe annet enn at folkene i det samarbeidende landet praktiserer helt andre livsverdier, normer, sosiale roller og artifakter enn vi gjør i Norge. 

Samfunnsansvar

Det er sant at offshoring prosesser føre til vekst av arbeidsledigheten i landet hvor prosessene blir outsourcet. Men det er bare en del av historien! De outsourcede tjenestene er jo kun støtteaktiviteter til virksomhetens kjerneaktiviteter. Noe som betyr at den vrkelige verdiskapningen skjer i hjemlandet når det endelige kjerneproduktet blir solgt til sluttkunden som et resultat at virksomheten klarer å være konkurransedyktig på pris og kvalitet som et resultat av outsourcing prosessen.

Kunnskap om selskapet

Det er også sant at en ansatt kan ha en bedre kjennskap til selskapet enn ansatte i andre selskaper, men dette kan kompenseres gjennom strukturert overføring av kunnskap fra tredjepart leverandøren.

Kontroll

Ved at virksomheten setter bort hele oppgaven til et annet selskap mister de samtidig all kontroll på hvordan oppgaven blir utført, noe som kan redusere sluttproduktets kvalitet eller skape andre negative konsekvenser. 

Kompetanse

Ved at virksomheten ikke lenger utfører denne oppgaven selv, mister de samtidig muligheten til å bygge opp egen kompetanse på området. Noe som kan ramme dem senere hvis denne kompetansen skulle vise seg å være indirekte viktig for andre kjerneaktiviteter.

Uønskede resultater

En av de største ulempene med outsourcing er uønskede resultater. Dette er spesielt viktig hvis du ønsker at en tredjeparts leverandør skal masseprodusere et produkt for virksomheten. Dette fordi hvis det ferdige produktet ikke oppfyller virksomhetens kvalitetstandard, må produksjonsprosessen gjentas av en annen leverandør. Noe som koster tid, penger og anseelse. 

Konkurs

Hva skjer hvis selskapet virksomheten har outsourcet en oppgav til går konkurs? Mange glemmer denne dimensjonen og får seg en svært alvorlig og kostbar lærepenge når denne leverandøren går konkurs uten at virksomheten er forberedt på at dette kan skje.

Å finne en ny samarbeidspartner som kan ta over oppdraget og overføre all nødvendig kunnskap og alle systemer til dem er noe som både tar tid og koster penger. Tid og penger virksomheten kanskje ikke har råd til å miste.

Sikkerhet- og konfidensialitet

En av de største problemene i alle outsourcing prosjekter er sikkerhets- og konfidensialitet spørsmålene.  Her finnes den en mengde ting å huske på, litt avhengig av hva slags oppgaver som skal outsources og hvor de skal outsources.

Du leser nå artikkelserien: Outsourcing

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)
 • Fordeler og ulemper med outsourcing (tjenesteutsetting)
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Utkontrakteringstrategi og tjenesteutsettingforløpet
 • Organisasjonsforløp
 • Personalløpet
 • Systemløpet
 • Det kommersielle løpet
 • Kommunikasjon
 • Lovverket om tjenesteutsetting
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.