Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 23 artikler om Studieteknikk

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter

Resultatmål

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.

Skal du gjøre deg opp noen formening om å forstå og huske det du lærer kan du ikke lese litt nå og da – ettersom det passer. Det må planlegges og gjøres litt mer strukturert, slik at du ikke gaper over for mye om gangen, samtidig som du rekker å bearbeide og forstå det du nettopp har lært, før du går videre.

Og sist men ikke minst. Du må sørge for at du rekker igjennom alt pensum før eksamen, selv om sykdom og andre uforutsette ting skulle oppstå under veis (det gjør det alltid, så du må legge inn en ekstra “buffer sone“).

Sprenglesing de 2 siste ukene før eksamen er aldri en god strategi. Suksess krever planlegging og at man ikke går videre før han har forstått det man har lært, at man ikke gaper over for mye om gangen og at du rekker å bli ferdig med pensum i god tid før eksamen, slik at du kan bruke de 2 siste ukene på repetisjon og forberedelser. Det gir deg en følelse av kontroll og oversikt.

Det du trenger er en langtids-, ukes- og dagsplan.

Langtidsplan

Langtidsplanen tar for seg semesteret eller hele studietiden hvis den ikke er delt opp i semestre. Her gjelder det å skaffe seg en oversikt over pensumet og dele dette pensumet opp på tiden man har til rådighet for å lære seg dette.

Her gjelder det å koordinere planen med læreren eller lærerne, slik at din egen studieplan følger deres fremdriftsplan. Best effekt av læringen får man hvis man leser faglitteraturen man skal igjennom, samtidig som forelesningene eller undervisningen foregår. Å gjøre disse to tingene separat gir aldri så gode resultater som å gjøre dem samtidig, noe mange smertelig har fått oppleve opp igjennom årene.

Ukesplan

Ukesplanen angir hva du skal igjennom fra uke til uke. Her gjelder det å være selvdisiplinert, slik at du klarer å holde fremdriftsplanen din.

Oppsettet av ukesplanen kan gjøres på flere måter. For eksempel kan du på fredag eller lørdag setter opp planen for neste uke. Dermed kan du, i alle fall i forhold til studiene, slappe av og ha en rolig weekend uten stressende tanker om hva som skal skje forestående uke. Du vil fort oppdage hvor deilig det er å ha klart for seg hva som skal gjøres og når det skal gjøres i god tid på forhånd.

Mye av det som skjer fra uke til uke er jo allerede fastlagt: Forelesninger, faglige samlinger, tid til lesning, div. fritidsaktiviteter osv. Ukeplanen handler derfor om å fylle inn de variable aktivitetene. Når det gjelder hva som skal leses rent faglig, gir web’en den mest fornuftige
progresjonen. Bruk den aktivt – det sparer deg for mye arbeid.

Dagsplaner

Her er vi på detaljnivået. Nå handler det om å sette opp nøyaktig hva som skal leses fra dag til dag.

Hvilke sider i aktuelle lærebøker er det realistisk/nødvendig å komme igjennom i løpet av dagen? Hvilke oppgaver, evnt. studieaktiviteter sammen med andre studenter skal gjennomføres? Dette setter du opp på dagsplanen, med angitte tidsintervaller for hver aktivitet. 

Det er ikke nødvendig å investere i planleggingsverktøy til masse penger for å gjøre dette. Det finnes en rekke gode almanakker i handelen, for eksempel i A5 format, som er meget anvendelig. Evt. kan du bruke vanlige A4 eller A5 ark og sette i ringperm. En mer teknologisk avansert mulighet er å bruke pc’en med for eksempel Outlook eller lignende. Mediet du bruker er underordnet. Hovedsaken er at du planlegger.

Sett av f. eks. et kvarter på slutten av dagen til gjennomgang av neste dag. Da kan du sove godt, og når morgenen kommer vet du hva du skal bruke dagen til og slipper å rote fram og tilbake i bøker og notater for å finne ut hva du skal arbeide med. Det skaper trygghet og gir resultater!

Finn din studierytme og lærestil

Vi er alle forskjellige. Noen er A-mennesker, mens andre er B-mennesker. Noen klarer ikke å studere hvis de ikke har det stille rundt seg, mens andre må ha litt støy rundt seg for å fungere. De gjelder derfor å finne de rette omgivelsene og sin egen studierytme. Det som fungerer for en person, trenger nødvendigvis ikke å være den beste løsningen for deg.

Forsking viser at man lærer bedre dersom man studerer på samme sted og til samme tid hver dag. Noe som skyldes at vi er noen store vanedyr som krever at vi lager oss våre egne rutiner for at vi skal fungere optimalt og trives. For eksempel, når du setter deg ned ved kjøkkenbordet, forventer du å spise. Når du slenger deg ned i sofaen rettes fokuset som regel mot TV-en, og i sengen er det søvnen (?) som er målet.

Ved å gjøre det til en vane å studere på samme sted til samme tid hver dag, vil man altså med tiden assosiere dette med å studiere, noe som igjen vil bedre konsentrasjon, fokus og innstilling ved at vi gjør dette til en vane.

Hva med støy? Ideelt sett bør alle studier skje i rolige, lyse omgivelser som gjør det enkelt å konsentrere seg og hvor man ikke blir avbrutt eller forstyrret av andre ting, men det finnes ingen regler uten unntak. Noen, inkludert meg selv, fungerer best når det er litt “støy” i bakgrunnen. F.eks. en radio eller fjernsyn som står på i bakgrunnen med noe som egentlig ikke interesserer deg og som derfor ikke tar bort oppmerksomheten din fra studiene når du leser.

Finn ut når på døgnet du jobber best, og om du er en person som fungerer best med stillhet eller med litt liv rundt deg. Hvis du kjenner din egen læringsstil kan du velge de tidene og stedene som passer best for deg med tanke på å ta til deg ny kunnskap og jobbe med det som er vanskelig– enten det er på kafé eller på lesesalen. Det er bedre med to timers effektiv jobbing i gode omgivelser, enn fire timer i et miljø hvor du blir sløv eller umotivert.

Ha nødvendig utstyr innen rekkevidde

Stedet hvor du sitter og studerer bør være tilrettelagt med alt utstyret du trenger. Avhengig av hva du skal gjøre, kan det være ting som penner, ordbok, vannflaske, pc, leselampe, kalkulator og alle nødvendige bøker. Dette er for at du skal kunne studere uavbrutt – uten å måtte løpe frem og tilbake for å hente ting underveis.  Hvis du har mobilsvar på telefonen, la den gjøre jobben sin når du studerer. Eventuelle SMS-er, facebook-meldinger og tapte anrop kan du ta deg av når du er ferdig med å lese. Et råd jeg gjengir fra Studietorget.no.

Ha orden i sysakene

Et annet råd Studietorget.no gir er viktigheten av å ha orden i sysakene. De sier at forskning viser at det er en tydelig sammenheng mellom struktur og høye karakterer. Det å vite hvor du skal finne frem i notatene når du trenger dem er avgjørende. Sett av en egen del i notatblokken til de ulike fagene og temaene, slik at du enkelt kan finne frem og repetere det aktuelle stoffet. En oversiktlig notatsamling er en essensiell del av effektive studier.

Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfagSkaff deg oversikt over pensum >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesning
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Task Force eksamen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.