Kategori: Lederstil

symbolsk-ledelse

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Denne artikkelen er del 39 av 42 artikler i om Historisk utvikling på ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 8 artikler i om Ledelseperspektiv

Denne artikkelen er del 35 av 39 artikler i om Ledelsestiler

Denne artikkelen er del 1 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Les mer