Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 5 av 26 artikler om Ledelse

Mennesker trenger en leder for å skape forutsigbarhet og struktur

Kompleksitetsteorien tar et oppgjør med noen av de påståtte mytene innen ledelsesfaget. Blant annet fremholdes det at det er en illusjon at ledelse stort sett legges opp som forutsigbar i en uforutsigbar verden. Ved et fokus på at lederen skal skape forutsigbarhet, hindres menneskers evne til å forholde seg til mestring av utfordringer samtidig som de forholder seg til uforutsigbarheten. Det blir da en myte at mennesket skulle ha behov for struktur og lederkontroll i den grad de blir. Mennesket er i seg selv et selvorganiserende individ, det trenger ikke pålegges struktur for å skape orden (Johannessen, 2011).


Mennesker trenger en leder som setter mål og lager strategier

Johannessen mener også at det er en myte at ledere alene skulle være den i organisasjonen med et spesielt talent for å profetere fremtiden, og velge strategisk retning for organisasjonen. Kun en aktivitet i samhandling med mange mennesker har mulighet til å skape fremtiden (Johannessen, 2011).

Mennesker trenger en felles kultur, verdier og visjoner for å samhandle

At sterke kulturer, og konsensus om verdier og visjoner skaper organisasjoner som lykkes, mener Johannessen også er en myte. Studier fra virksomheter viser at verdier og visjoner ikke bare virker samlende, de kan også virke splittende. Mangfold og ensretting er to sider av samme sak – relateringen mellom mennesker i organisasjonen. Felles kultur, verdier og visjoner kan i verste fall gi ensretting og gjentakelser av allerede eksisterende organisasjonsliv, og dermed føre til stillstand og hindre utvikling (Johannessen, 2011).

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Makt og ledelseDe klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil