Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen
    Denne artikkelen er del 6 av 11 artikler om Budskap >> Komposisjon

Rytme, gjentagelse
Rytme, gjentagelse

Rytme har å gjøre med forholdet mellom og rekkefølgen av elementene som gjentar seg i rom eller tid, der elementenes størrelse, form, styrke, farge og avstandene mellom dem er med og teller.

I typografien dreier det seg først og fremst om fordelingen og forholdet mellom kontrasten og avstanden i en typografisk komposisjon.

Rytme er noe vi søker, og noe som engasjerer oss. I typografien er det bokstavene, ord, linjer, grupper, titler, illustrasjoner, streker, ornamenter, avstander o.l. som er rytmens elementer.

Avstander, kontraster, flater og margforhold bygger seg opp gjennom hele komposisjonen til en rytme. Rytme og proporsjon er to sider av samme sak. Tilleggsmomentet i rytmen er at det er flere elementer, det er ikke bare ett forhold mellom to størrelser, men flere forhold som veksler og gjentar seg.

Komposisjonens rytme skal dra leseren med seg på en reise. Ved hjelp av f.eks. varierte former, spennende overganger og størrelser.

Rytme brukes mye i dekorative sammenhenger. Enkle formelement blir gjentatt i en bestemt mønster basert på gjentagelser. I et bilde kan vi gjenta eller gruppere mye friere eller tilfeldig. Grupperinger skaper som regel ro og god orden. En bølgende linje kan også være en form for rytme, eller bevegelse.

Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Komposisjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kontrast (komposisjon)Harmoni og dynamikk (komposisjon) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Komposisjon
 • Mønsterkomposisjon
 • Balanse (komposisjonen)
 • Bevegelse (komposisjon)
 • Kontrast (komposisjon)
 • Rytme (komposisjon)
 • Harmoni og dynamikk (komposisjon)
 • Enhet/helhet (komposisjon)
 • Proposisjon (komposisjon)
 • Prinsippet om kontinuitet
 • Antall elementer i en komposisjon
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.