Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

woman placing sticky notes on wall
Bilde: unsplash.com

Bedrifter fusjoner og kjøpes opp stadig oftere. Hvorfor skjer dette når vi vet at rundt 7 av 10 M&A prosesser helt eller delvis mislykkes? La oss se litt nærmere på de vanligste motivene.

Hva er de vanligste M&A motivene?

Det finnes mange motiv for å fusjonere med et annet selskap eller kjøpe det opp. De vanligste grunnene til å foreta et oppkjøp eller fusjon er et ønske om å oppnå:

  • Vekst og økt markedsandel
  • Finansielle muligheter (økt lønnsomhet/skattemessige)
  • Påviste synergieffekter for selskapet
  • Kostnadsreduksjon/stordriftsfordeler
  • Strategiske vurderinger og muligheter for selskapet
  • Diversifisering (risikospredning)

Normalt ligger motivet knyttet til et ønske om å skaffe seg tilgang til ressurser, stordrifts fordeler (kostnadsreduksjon) eller vekstmarkeder bedriften mangler idag.

Er de potensielle verdiene større enn de potensielle kostnadene ved å få kontroll over selskapet, inkludert salgsomkostnadene, kan et selskap være en interessant kandidat for en fusjon eller oppkjøp, hvis integrasjonsrisikoen ikke er for stor. Er sjansene for at vi ikke skal klare å utnytte alle de synergieffektene vi forventer etter at de to selskapene er slått sammen stor bør vi unngå å gjennomføre oppkjøpet eller fusjonen. Problemet i denne sammenheng er bare at det er svært vanskelig å prise synergieffektene og vi vet ikke på forhånd hvor store deler av dem  vi klarer å utnytte.


Verdimaksimerende og ikke-verdimaksimerende motiver

Det store mangfoldet av motiver kan grupperes i:

  1. Verdimaksimerende motiver
  2. Ikke-verdimaksimerende motiver

Verdimaksimerende motivene

De verdimaksimerende motivene kan deles inn i to grupper:

  1. De verdiskapende motivene
  2. Overføring av verdier eller gevinster fra andre interessenter

De verdiskapende motivene er synergier og restruktureringsgevinster. Verdiskapingen innebærer en effektivisering av driften og omfatter:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss