Domene og webhotell fra OnNet.no

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. Derfor trenger vi en analysen av virksomhetens arbeidsbetingelser før det er mulig å utvikle en fornuftig kommunikasjonplan.

Mange har opp gjennom årene kastet bort enormt mye penger på kreative salgtriks for å prøve å selge noe som ikke har livets rett. Ethvert arbeid med å utvikle en kommunikasjonplan bør derfor starte med en situasjonsanalyse, hvor vi analyserer virksomhetens interne- og eksterne arbeidsbetingelser for å avgjøre om verditilbudet holder mål eller ikke.

Situasjonsanalysen er en så detaljert beskrivelse av virksomhetens verditilbud som mulig. Verditilbudet omfatter, som tidligere nevnt, alle virkemidler som innvirker på kjøperens opplevelse, i form av ofte og/eller belønninger, ved å ha med bedriften å gjøre. De klassiske konkurransevirkemidlene virksomheten har til rådighet og som kan brukes til å påvirke denne opplevelsen er de såkalte 5 – P`er:

  1. Product (Produktet, tjenesten, systemet)
  2. Price (Pris, rabatt, betalingsform og betingelser)
  3. Place (Distribusjon, tilgjengelighet, beliggenhet, åpningstider osv)
  4. Promotion (Markedskommunikasjon)
  5. People (De ansatte på alle nivåer, kundebehandling, holdninger, verdier, servicegrad osv)

Skal forutsetninganalysen kunne fylle sin rolle, må markedstilbudets beskrives med kundens øyne – ikke bedrifts egne. Det er normalt stor forskjell på hvordan bedriften oppfatter seg selv og hvordan omgivelsene ser på dem. Husk i denne sammenheng at ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. Legg derfor ned så mye arbeid i situasjonsanalysen og oppgavediagnosen som er nødvendig for å redusere den usikkerheten som måtte finnes rundt beslutningssituasjonene.

Første oppgave er å beskriv verditilbudet, sett med kundens øyne. Dette gjøres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.